Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for web

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet web, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke web i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "web".

Web i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet web i en setning.


  1. En integreringsmåte under utvikling er vevtjenester (engelsk: web services).


  2. Den kan lokaliseres, hentes inn og presenteres av en datamaskin med et program kalt nettleser (engelsk web browser).


  3. De fleste leserne bruker tjenesten via mobil web eller mobil app, 30 prosent bruker tjenesten via desktop i Januar 2022.


  4. Han startet å jobbe innen web allerede i 1995, først som skribent og webutvikler, deretter som webdesigner og informasjonsarkitekt.


  5. Telenor Kystradio har utviklet VHF Data, som tilbyr blant annet web, e-post og sporing over datasamband i de maritime VHF frekvensene.


  6. Dette utdanningsprogrammet gir eleven generell studiekompetanse, men er yrkesrettet med tanke på senere jobb innenfor avis, TV, radio, web, reklame eller grafisk design.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Bioinformatikk, https://no.wikipedia.org/wiki/Verdensveven, https://no.wikipedia.org/wiki/Aller_X, https://no.wikipedia.org/wiki/Jesse_James_Garrett, https://no.wikipedia.org/wiki/Kystradiostasjon, https://no.wikipedia.org/wiki/Akademiet_Sandnes

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ wearable webapplikasjoner ››

Generell informasjon om "web" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet web som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "web" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "web".