Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for vigsler

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet vigsler, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke vigsler i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "vigsler".

Vigsler i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet vigsler i en setning.


 1. Sakshaug er en populær kirke for vigsler.


 2. Den brukes til vigsler, gudstjenester og andre kirkelige formål av Inderøy menighet.


 3. I enkelte tilfeller vil en vigsler velge å ikke vie selv om det ikke er lovmessig adgang til det.


 4. Dersom en ektevigsel ikke er religiøs, er det gjerne en embedsmann eller en dommer som er vigsler.


 5. Forskriften gir regler for bruk av rettskappe i Norges domstoler, samt av notarius publicus ved vigsler.


 6. Frem til 1600- og 1700-tallet kom kystfolket hit for å utføre kirkelige handlinger som barnedåp og vigsler.


 7. Den er distriktets rådhus og fungerer også som seremonilokale for borgerlige vigsler og partnerskapsinngåelser.


 8. Han begynte med å studere teologi, og mottok også de lavere vigsler som fører frem mot den katolske prestevielse.


 9. Det er forskjellige lovbestemmelser rundt om i verden om hvordan en ektevigsel skal foregå og hvem som kan være vigsler.


 10. En borgerlig vigsel er ytre sett en ren juridisk handling som utføres av vigsler som kan være en dommer hos byfogden eller tingretten.


 11. Den fyller alle de vanlige kirkelige funksjonene, som kirkerom for gudstjenester med dåp og nattverd, konfirmasjoner, begravelser og vigsler.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Sakshaug_gamle_kirke, https://no.wikipedia.org/wiki/Ekteskap, https://no.wikipedia.org/wiki/Ektevigsel, https://no.wikipedia.org/wiki/Regler_om_bruk_av_rettskapper, https://no.wikipedia.org/wiki/Steinkors, https://no.wikipedia.org/wiki/Guildhall_(Northampton), https://no.wikipedia.org/wiki/Stephan_Ladislaus_Endlicher, https://no.wikipedia.org/wiki/Manger_kirke

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ vigsle vigslet ››

Generell informasjon om "vigsler" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet vigsler som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "vigsler" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "vigsler".