Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for vha

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet vha, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke vha i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "vha".

Vha i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet vha i en setning.


  1. I halsen settes inn en haling fremover vha en sjakkel eller en krok.


  2. Den reguleres ved å endre turtallet ned til 50% (fra 6 000 til 3 000 o/min) og ved å slippe komprimert gass tilbake til lavtrykksområdet vha.


  3. De siste årene har legen Erika Preisig i organisasjonen Lifecircle i Basel blitt kjent for å ha assistert norske pasienter i deres selvmord.Med få unntak begås selvmordet også i Sveits vha.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Råseil, https://no.wikipedia.org/wiki/Gasskompressor, https://no.wikipedia.org/wiki/Aktiv_dødshjelp

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ vgs vhrhane ››

Generell informasjon om "vha" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet vha som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "vha" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "vha".