Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for vgs

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet vgs, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke vgs i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "vgs".

Vgs i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet vgs i en setning.


  1. Avdelingen er siden 2018 plassert på Kuben vgs, avdeling Ullevål.


  2. Byen har to videregående skoler: Den studieforberedende Atlanten vgs.


  3. Året ble avsluttet med konsert for næringslivet og elever ved Ole Vig vgs.


  4. Nedstrand høyt og lavt klatrepark ligger sentralt i hidervåg ved tveit vgs.


  5. Kubens DH-tilbud på Vg1 og Vg2 frisør ble høsten 2020 flyttet til Edvard Munch vgs.


  6. Den nye skolen har ca 840 elevplasser, og rommer alle elevplassene på Forus vgs., dvs.


  7. Idrettsparken var ment til å dekke bydelene Hunstad, Mørkved og Støver, samt studenter ved Bodin vgs og Universitetet i Nordland.


  8. Ved skolestart 2013 var noen av Kubens tilbud lokalisert i de gamle lokalene til Sogn videregående skole, under navnet Kuben vgs, avdeling Ullevål.


  9. Skolen er en studiespesialiserende skole som også tilbyr idrettsfaglig utdanning, som følge av at idrettslinjen ved Gand videregående skole i samme by ble flyttet over til Sandnes vgs fra og med høsten 2014.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Kuben_videregående_skole, https://no.wikipedia.org/wiki/Kristiansund, https://no.wikipedia.org/wiki/Ole_Vig, https://no.wikipedia.org/wiki/Nedstrand, https://no.wikipedia.org/wiki/Forus_videregående_skole, https://no.wikipedia.org/wiki/Bodø, https://no.wikipedia.org/wiki/Sandnes_videregående_skole

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ vevtjenester vha ››

Generell informasjon om "vgs" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet vgs som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "vgs" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "vgs".