Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for verdsette

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet verdsette, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke verdsette i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "verdsette". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av verdsette kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: verdsettelse, verdsettelsesregler, verdsetter og verdsettes. Hvis du klikker på bøyningen av verdsette som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Verdsette i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet verdsette i en setning.


 1. Og så kan jeg verdsette det han er som person: han har en fantastisk familie, han mistet en sønn i Algerie.


 2. I nytte-kostnadsanalyser skal en verdsette effektene av tiltaket i kroner og øre så langt det lar seg gjøre.


 3. I en kostnad-virkningsanalyse er nytten av alternativene forskjellig, men vanskelig eller ikke ønskelig å verdsette i kroner.


 4. I en helhetlig vurdering av lønnsomhet må man også se på usikkerheten i beregningene og effekter som ikke lar seg verdsette i penger.


 5. En relativt liten krets musikkjennere visste likevel å verdsette verkene hans, og som klaviaturvirtuos og orgelekspert var han godt kjent i vide kretser.


 6. Clarice Lispector er ei unik røyst i verdslitteraturen fordi ho på både komplekst og kortfatta vis greier å få fram kor rikt og vakkert jamvel det enklaste og minst verdsette menneskeliv er.


 7. Av den østerrikske dirigenten Felix Mottl lærte Victoria å verdsette Wagner, og når komponisten Franz Liszt besøkte slottet, fikk Victoria bla notearkene for ham når han spilte stykker av Schubert.

Verdsettelse i en setning

Verdsettelse er en bøyningsform av verdsette, nedenfor finner du eksempelsetninger for verdsettelse.


 1. Liberalismen kommer med sin høye verdsettelse av frihet til full rett i ånds- eller kulturlivet.


 2. Til gjengjeld viste han tilsvarende verdsettelse for dem, og tilskrev dem æren for det når han hadde benyttet deres råd.

Verdsettelsesregler i en setning

Verdsettelsesregler er en bøyningsform av verdsette, nedenfor finner du eksempelsetninger for verdsettelsesregler.


 1. Det finnes imidlertid enkelte særlige verdsettelsesregler.

Verdsetter i en setning

Verdsetter er en bøyningsform av verdsette, nedenfor finner du eksempelsetninger for verdsetter.


 1. De fleste norsk-pakistanere er muslimer og de verdsetter å være en del av Norge.


 2. Han hevdet at konservative samfunn verdsetter godt, tradisjonelt håndverk og foredlet kunstnerisk form.


 3. En er observasjonen om at folk er utålmodige og verdsetter høyere ting som skjer i dag enn ting som skjer i fremtiden.


 4. Hun verdsetter subjektive erfaringer, fremmer likestilling og utdanning for kvinner og peker på det hun ser som handelens uheldige virkninger på samfunnet.


 5. Romantikken åpner for eksperimentering med de kunstneriske former, blander genrene og skaper nye, og verdsetter fortellinger om det fantastiske, inspirert av eventyr og myter.


 6. Merkeordninger skal øke betalingsvilligheten til forbrukerne som verdsetter bærekraftig produksjon, og samtidig påvirke produsenter som er opptatt av omdømme og politisk respons.

Verdsettes i en setning

Verdsettes er en bøyningsform av verdsette, nedenfor finner du eksempelsetninger for verdsettes.


 1. Den svarte bonden kan altså verdsettes tilsvarende en dronning.


 2. De fysiske størrelsene skal deretter verdsettes i kroner så langt det er mulig.


 3. I en nytte-kostnadsanalyse verdsettes effektene av det offentlige tiltaket i kroner og øre så langt det lar seg gjøre.


 4. Det hadde blitt praksis å tilby avgåtte britiske statsministre en jarl-tittel, men dronningen mente at Churchill burde verdsettes enda høyere enn dette.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ verdsatte verdsetting ››

Generell informasjon om "verdsette" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet verdsette som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "verdsette" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "verdsette".