Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for verbale

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet verbale, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke verbale i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "verbale".

Verbale i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet verbale i en setning.


 1. Blant de mest kjent verbale rollespillene deres er:.


 2. De har spilldesignere innen både verbale og levende rollespill.


 3. Kommentarene kan delvis være verbale, men ofte brukes ulike tegn.


 4. Det verbale språk vil nesten alltid fungere som digital kommunikasjon.


 5. Danmark har en sterk rollespill-kultur, med designere av både verbale og levende rollespill.


 6. De utelukkende verbale kunstformene består av oratoriske opptredener, og er forbeholdt eldre menn.


 7. Denne formen for rollespill kalles også penn & papir, bordrollespill eller verbale rollespill.


 8. Dette tiltok i styrke i løpet av 1998 og førte både FN, USA og Irak inn i flere verbale konfrontasjoner.


 9. Til tross for tapet av verbale språkferdigheter, kan pasienter ofte forstå og gjengjelde emosjonelle signaler.


 10. I mange europeiske land likte folk best surrealistiske spøker, og i nesten alle land var verbale vitser vanlig.


 11. Finland har et vitalt rollespill-miljø, med sterke tradisjoner for design både innen verbale og levende rollespill.


 12. Om læreren nølte under eksperimentet, ga forsøkslederen verbale oppfordringer om å fortsette etter en viss rekkefølge:.


 13. Den schizofrene klarer ikke å bruke dette verbale metakommunikative nivået på grunn av den intense avhengigheten til moren.


 14. Ordorden er predikat–subjekt i verbale og adjektivisk setninger, og subjekt–predikat i substantivisk og adverbiale setninger.


 15. Den årlige festivalen Knutepunkt har de siste årene utgitt bøker med til dels tunge akademiske artikler om både laiv og verbale rollespill.


 16. Moren benytter seg aktivt av det verbale metakommunikative nivået, men det virker først og fremst å være for å få kontroll over situasjonen.


 17. Denne teksten er antatt å være en av kildene til Shakespeares drama Stormen grunnet bestemte verbale vendinger, handling og tematiske likheter.


 18. En av de mest innflytelsesrike teorimiljøene innen verbale rollespill finnes på nettstedet The Forge, hvor den såkalte Big Model ble, og blir, utviklet.


 19. I tillegg kan også sangene og de verbale duellene regnes som litterære, selv om de tradisjonelt har mye mindre prestisje enn de tre andre nevnte sjangerne.


 20. En ipsativ test vil ikke vise hvor høy/lav verbal og matematisk intelligensen er, men den vil mer vise om man er sterkere i den verbale enn i den matematiske del eller vice versa.


 21. The Beatles hadde hatt en eldre trommeslager i Tommy Moore, men etter en mislykket Skottland-turné der Moore mistet tennene, og etter gjentatte verbale angrep fra Lennon, sluttet han.


 22. Mens den analoge kommunikasjonen er kjennetegnet av kommunikasjon gjennom ikke-verbale interaksjonsmønstre, er den verbale kommunikasjonen kjennetegnet av forsøk på å navngi ting og helheter i miljøet.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ verbaladjektivet verbalrøtter ››

Generell informasjon om "verbale" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet verbale som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "verbale" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "verbale".