Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for velgerne

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet velgerne, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke velgerne i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "velgerne".

Velgerne i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet velgerne i en setning.


 1. Kantonregjeringene velges direkte av velgerne.


 2. Ved valget stemmer velgerne både på partier og personer.


 3. Et flertall på 55,3% av velgerne stemte nei til løsrivelse.


 4. Det var dermed lett for velgerne å identifisere seg med ham.


 5. Ved valget i 1945 hadde det fått 177 500 stemmer, 12 % av velgerne.


 6. Dimmalættings advarsler stoppet allikevel, som kjent, ikke velgerne.


 7. Blokkene CDU/CSU og SPD dominerer med tilsammen mer enn 60 % av velgerne.


 8. AFI hadde åtte kriterier som velgerne måtte ta hensyn til når de skulle stemme:.


 9. Landet er oppdelt i seks valgdistrikt og velgerne stemmer på parti (som i Norge).


 10. Jeg ber velgerne om å stemme på meg, og de som ikke er velgere om å arbeide for meg.


 11. Og i 2012, appellerte han til velgerne om å støtte Nicolas Dupont-Aignans kandidatur.


 12. Uten støtte fra Johnson hadde ikke mer enn en tredjedel av velgerne støttet utmeldelse.


 13. I stedet for den nødvendige mer enn 50 % deltagelse, møtte bare 37,1 % av velgerne opp.


 14. Ved et borgermestervalg i London skal velgerne krysse av for en første- og andrekandidat.


 15. Dette gav ham støtten til Hofmeyr, partiet Afrikander Bond og en stor del av velgerne i Kapp.


 16. Politisk har velgerne i bygden ofte foretrukket det borgerlige og danskvennlige Sambandsflokkurin.


 17. Tar en med overgang til og fra hjemmesitting, var det 39 prosent av velgerne som endret standpunkt.


 18. Natal holdt til og med en folkeavstemning, forslaget fikk et massivt flertall blant de hvite velgerne.


 19. Partiet har 32,6 prosent av velgerne bak seg en tidel mer enn Arbeiderpartiet (32,5 prosent,opp 15,0).


 20. Den regjeringen måtte gå av etter ett år, på grunn av lav oppslutning fra velgerne ved Stortingsvalget.


 21. I 1996 var 86 % av velgerne i Tsjekkia negative til partier som ville be sudettyskerne om unnskyldning.


 22. To valg etter 2000 ble underkjent fordi mindre enn halvparten av velgerne deltok, men presidentvalgene 11.


 23. I 2004 konsentrerte Haider seg om politikk på delstatsnivå, og hjalp til med å få stor støtte av velgerne.


 24. Det politiske systemet i Tyskland forutsetter at velgerne deltar i den politiske diskusjon gjennom partiene.


 25. Valgte politikere har fritt mandat, også til å skifte parti, særlig om det gir tilgang til goder for velgerne.


 26. At velgerne straffet de regjerende partiene ved mindre viktige valg var kjent allerede fra Kohls regjeringstid.


 27. Partiet representerer prinsippet om fri markedsøkonomi, og de mest lojale velgerne kommer fra provinsielle byer.


 28. Han var en borgermester fra keisertiden, som ikke hadde forstått at man måtte tale til velgerne og overbevise dem.


 29. Partiets oppslutning blant velgerne sank utover 1920- og 1930-tallet, og partiets organisatoriske kraft ble mindre.


 30. Embetet ble opprettet gjennom en endring av forfatningen, som ble godkjent av velgerne under en folkeavstemning 26.


 31. Kommunestyrene ledes av en ordfører (dansk: borgmester), som enten velges direkte av velgerne eller av kommunestyret.


 32. I valgkampen til den prøyssiske Landsforsamlingen spilte politikernes frieri til de kvinnelige velgerne en viktig rolle.


 33. Under den store depresjonen gikk de tidligere liberale og konservative velgerne hovedsakelig over til nasjonalsosialistene.


 34. I virkeligheten var delingen av Korea ved valget et faktum, noe som gjorde at flertallet av velgerne var imot valget som sådan.


 35. Flertallet av de danske velgerne var for, så Dansk Vestindia ble solgt, men et stort flertall av de færøyske velgerne stemte imot.


 36. Dette fordi symboler gir mer tilhørighet, engasjement blant velgerne, mens selve politiske innholdet oppfattes som langt mer kjedelig.


 37. Dette medførte store problemer for regjeringspartiene, ikke minst DC, som nå ikke lengre kunne skremme velgerne med kommunistspøkelset.


 38. Oppslutningen blant velgerne gikk stadig nedover og det har i ettertid blitt diskutert hva som kan ha vært årsaken til denne nedgangen.


 39. Kelloggs utenrikspolitiske syn hadde dårlig klangbunn hos de isolasjonistiske velgerne, etniske skandinaver så vel som tyskere, i Minnesota.


 40. Slik var det ikke et spørsmål om hvorvidt velgerne var enige i at unionen skulle oppløses, men om de var enige i det som allerede hadde skjedd.


 41. Han appellerte velgerne sine til å stemme François Mitterrand i presidentvalget i 1981 og var med på å lede valgkampanjen til Mitterrand i 1988.


 42. Senere søkte Centrum å oppløse fellesforeningene med Høyre og bli et mer selvstendig parti, men velgerne bodde spredt, og partiets midler var små.


 43. På Curaçao stemte 75 % av velgerne for å opprettholde De nederlandske Antiller, mens 60 % var tilhengere av dette på Sint Maarten og 90 % på Bonaire.


 44. En spørreundersøkelse i Hordaland før valget i 2015 viste at velgerne prioriterte både jernbane/E16 Bergen-Voss og E134 over Haukeli foran ferjefri E39.


 45. Milliardæren Peter Theil har uttalt at mens journalistene i 2016 tok Trump bokstavelig og ikke alvorlig, tok velgerne Trump alvorlig, men ikke bokstavelig.


 46. Dagen før Willoch stilte kabinettsspørsmål om påskepakken, sendte FrP ut en pressemelding om at velgerne kunne stole på Hagen i spørsmålet om bensinprisene.


 47. Lovgivningsmyndigheten legges i de fleste kantoner til folkevalgte regionforsamlinger, selv om enkelte kantoner lar velgerne være den lovgivende forsamling.


 48. Hovedpoenget i kritikken mot den romlige modellen ligger i at velgerne ikke ser på sak på samme skarpe posisjonsmessige måte som teorien antar at velgerne gjør.


 49. I et typisk to- eller flerpartisystem vil velgerne spre seg blant de politiske partiene på høyre-venstre-aksen på en måte som omtrent tilsvarer ei normalfordeling.


 50. Før folkeavstemningen hadde Verwoerd senket stemmealderen for hvite til 18 år, og han hadde også inkludert de hvite velgerne i Sørvest-Afrika (nå Namibia) i valget.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ velgermasse velgeroppslutning ››

Generell informasjon om "velgerne" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet velgerne som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "velgerne" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "velgerne".