Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for vedtok

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet vedtok, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke vedtok i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "vedtok".

Vedtok i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet vedtok i en setning.


 1. Styret ved NTNU vedtok 28.


 2. Stortinget vedtok ved lov av 9.


 3. Stortinget vedtok dette i 1999.


 4. Regjeringen vedtok i statsråd 7.


 5. Kongressen vedtok planen dagen etter.


 6. I 2015 vedtok regjeringen at NTNU fra 1.


 7. Den tsjekkoslovakiske regjering vedtok 4.


 8. Det polske nasjonalråd i London vedtok 7.


 9. Kommunen bøyde av og vedtok riving i 1953.


 10. Stortinget vedtok å innlemme fire områder:.


 11. Kommunestyret vedtok til tross for innsigelsene 21.


 12. I juni 2016 vedtok landet å tillate aktiv dødshjelp .


 13. Nord-Trøndelag fylkesting vedtok fylkesvåpenet den 13.


 14. Drammen kommune vedtok i 1910 å anlegge to nye skoler.


 15. Stortinget vedtok å opprette Universitetet i Tromsø 28.


 16. Etter Russlands invasjon av Ukraina 2022 vedtok bydelsutvalget i Bydel Frogner 8.


 17. Stortinget vedtok i 1972 å bygge seks kortbaneflyplasser i Nord-Troms og Finnmark.


 18. I 1763 vedtok Virginias delstatsforsamling å etablere byen Shenandoah Falls at Mr.


 19. Bush vedtok G8-møtet en mindre forpliktende erklæring enn Merkel hadde ønsket seg.


 20. Fylkestinget i Hordaland vedtok stans i byggingen, men ble overprøvd av Stortinget.


 21. Stortinget vedtok i 1955 å elektrifisere Vestfoldsbanen, som skulle koste 28 millioner (1953-kroner).


 22. Veien er oppkalt etter kontreadmiral Jacob Børresen (1857–1943), og bystyret vedtok veinavnet i 1947.


 23. USA som var bekymret over utviklingen både i Europa og Asia, vedtok i august 1935 en nøytralitetsakt.


 24. Under det gamle mottoet at Englands vansker er Irlands mulighet vedtok de å handle før krigens slutt.


 25. Sverige og Danmark vedtok myntunionen, mens Stortinget stemte nei til at Norge skulle slutte seg til.


 26. På Ulriken ungdomsskole vedtok et enstemmig lærerråd å nekte å selge skoleteaterbilletter til elevene.


 27. Med 24 av 26 stemmer vedtok Mosjøens bystyre å anta hanevåpenet, og ved kongelig resolusjon av den 25.


 28. Etter høringer ved Høgskolens avdelinger og sentre vedtok HiOs styre i desember 2006 å nedlegge SEFIA.


 29. Tydelig inspirert av ånden i de prøyssiske reformene, vedtok Landdagen også i 1827 en ny kretsordning.


 30. Riksdagen vedtok en proposisjon fra regjeringen om en midlertidig pandemilov som trådte i kraft den 10.


 31. Først i 1913 vedtok Stortinget Motorvognloven med sentrale bestemmelser som ga følger for biltrafikken.


 32. På sitt årsmøte i 2019 vedtok Sparbu IL å legge ned rugbygruppa, da det ikke lengre var noen aktivitet.


 33. Den vedtok også en lov som innførte en gradert skatt (6d til 1s per pund) på alle inntekter over £1000.


 34. Hans aktiviteter resulterte i at delstatene Kentucky og Indiana vedtok strenge lover mot gravskjending.


 35. Møtet vedtok også at Annie Besant skulle granske forholdene nærmere, og intervjue ansatte ved fabrikken.


 36. I 1908 vedtok Stortinget at det skulle gis statsbidrag til husmorskolene, og det ble fastsatt retningslinjer for skolene.


 37. Selv om Monnet ombestemte seg og likevel ønsket å stå i vervet, vedtok konferansen å oppnevne René Mayer som ny president.


 38. I 1953 vedtok man den nye grunnloven som innebar blant annet kvinnelig arvefølge til tronen og avskaffelse av Landstinget.


 39. I juli 1741 vedtok House of Commons et lovforslag om å ødelegge banken ved å gjøre aksjonærene ansvarlig for bankens gjeld.


 40. Det norske stortinget vedtok at banen skulle bygges med støtte av gruveselskapet LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag).


 41. I 1923 ble Lov for Færøerne om den kommunale Beskatning vedtatt, og i 1925 vedtok man en ny lov for toll på importerte varer.


 42. Men den britiske regjeringen vedtok at BAC måtte søke internasjonalt samarbeid grunnet de høye omkostningene ved utviklingen.


 43. Juryen vedtok likevel høsten 1891 å gi oppdraget med øvre trappehall til Cederström, og hans Ansgarius predikar kristendomen.


 44. I oktober 2015 ble en tidligere toppsjef i Vimpelcom arrestert, og en norsk tingrett vedtok at arrestasjonen skulle avsluttes.


 45. Derfor vedtok man et tillegg til konvensjonen i 1880 hvor de tre landene også fikk anledning til å lage femkronemynter i gull.


 46. I juli 2009 vedtok det italienske parlamentet en lov som kansellerer resultatene av en tidligere folkeavstemning og tillot umiddelbar oppstart av et italiensk atomprogram.


 47. Det nye parlamentet vedtok den katalanske suverenitetsdeklarasjonen tidlig i 2013, og hevdet at det katalanske folket hadde rett til å bestemme sin egen politiske fremtid.


 48. I tråd med dette vedtok kirken i 1616 at den heliosentriske modell kunne publiseres og diskuteres som en praktisk regnemodell eller hypotese, ikke som den fysiske sannhet.


 49. Mot slutten av 1980-tallet vedtok Oslo bystyre å knytte de fire vestlige forstadsbanene til resten av T-banenettverket, og i tur og orden oppgradere dem til metrostandard.


 50. Igjen hadde selvstendighetspartiet vunnet diskusjonen, og med 76 mot 29 stemmer vedtok forsamlingen Finanskomiteens forslag til finansgaranti den såkalte Eidsvollsgarantien.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_teknisk-naturvitenskapelige_universitet, https://no.wikipedia.org/wiki/Trondenes, https://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust_i_Norge, https://no.wikipedia.org/wiki/Norge_under_andre_verdenskrig, https://no.wikipedia.org/wiki/Redningspakken_for_USAs_finanssystem_2008, https://no.wikipedia.org/wiki/NTNUs_historie, https://no.wikipedia.org/wiki/Fordrivelsen_av_tyskere_fra_Tsjekkoslovakia, https://no.wikipedia.org/wiki/Jan_Karski, https://no.wikipedia.org/wiki/Regjeringskvartalet, https://no.wikipedia.org/wiki/Byutvidelser_i_Oslos_historie, https://no.wikipedia.org/wiki/Ringkollstua, https://no.wikipedia.org/wiki/Aktiv_dødshjelp, https://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Trøndelag, https://no.wikipedia.org/wiki/Fjellheim_skole, https://no.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Tromsø_–_Norges_arktiske_universitet, https://no.wikipedia.org/wiki/Ukrainas_plass_(Oslo), https://no.wikipedia.org/wiki/Honningsvåg_lufthavn,_Valan, https://no.wikipedia.org/wiki/Harpers_Ferry, https://no.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel, https://no.wikipedia.org/wiki/Hardangerbana, https://no.wikipedia.org/wiki/Vestfoldbanen, https://no.wikipedia.org/wiki/Admiral_Børresens_vei_(Oslo), https://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig, https://no.wikipedia.org/wiki/Påskeopprøret, https://no.wikipedia.org/wiki/5-krone, https://no.wikipedia.org/wiki/Hair, https://no.wikipedia.org/wiki/Mosjøen, https://no.wikipedia.org/wiki/Senter_for_flerkulturelt_og_internasjonalt_arbeid, https://no.wikipedia.org/wiki/Provinsen_Westfalen, https://no.wikipedia.org/wiki/Lag_om_särskilda_begränsningar_för_att_förhindra_spridning_av_sjukdomen_covid-19, https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_rutebilhistorie, https://no.wikipedia.org/wiki/Sparbu_Idrettslag, https://no.wikipedia.org/wiki/Kappkolonien, https://no.wikipedia.org/wiki/Dennis_Banks, https://no.wikipedia.org/wiki/Fyrstikkpikenes_streik_i_London_i_1888, https://no.wikipedia.org/wiki/Husmorskole, https://no.wikipedia.org/wiki/Messina-konferansen, https://no.wikipedia.org/wiki/Det_Konservative_Folkeparti, https://no.wikipedia.org/wiki/Samuel_Adams_sr., https://no.wikipedia.org/wiki/Ole_Wilhelm_Lund, https://no.wikipedia.org/wiki/Jóannes_Patursson, https://no.wikipedia.org/wiki/Aérospatiale-BAC_Concorde, https://no.wikipedia.org/wiki/Midvinterblot, https://no.wikipedia.org/wiki/VimpelCom, https://no.wikipedia.org/wiki/Kjernekraft, https://no.wikipedia.org/wiki/Katalansk_uavhengighet, https://no.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei, https://no.wikipedia.org/wiki/Sognsvannsbanen, https://no.wikipedia.org/wiki/Riksforsamlingen

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ vedtekter vedute ››

Generell informasjon om "vedtok" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet vedtok som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "vedtok" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "vedtok".