Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for værutsatt

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet værutsatt, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke værutsatt i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "værutsatt".

Værutsatt i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet værutsatt i en setning.


  1. Kjøretiden er ca 90 minutter og inkluderer en værutsatt strekning.


  2. Dette fordi dagens lufthavn er svært værutsatt og fordi rullebanen ikke kan utvides i noen retning.


  3. I Nord-Troms er Kvænangsfjellet mellom Nordreisa og Kvænangen en viktig værutsatt fjellovergang over tregrensen.


  4. Øya er svært værutsatt og opplever sterke vinder og lave temperaturer, og stadige snøfall legger ytterligere begrensning på vegetasjonen.


  5. Jan Mayens flyplass er værutsatt og brukes hovedsakelig av Forsvarets C-130J Hercules, som kommer med forsyninger hver andre eller tredje måned.


  6. Plasseringen helt ytterst mot havet gjør Marstein svært værutsatt, og selv om bygningene står 28 meter over havet hender det ofte at bølgende slår helt opp dit.


  7. Området hvor Prince Olav Harbour ligger ble i 1907 vurdert av Tønsbergs Hvalfangeri, men de valgte i stedet å etablere en stasjon i Strømnesfjorden, da stedet var for værutsatt.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ vært værutsatte ››

Generell informasjon om "værutsatt" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet værutsatt som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "værutsatt" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "værutsatt".