Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for vært

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet vært, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke vært i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "vært".

Vært i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet vært i en setning.


 1. De hadde vært gift i 53 år.


 2. Dette stedet kan ha vært Gat.


 3. Ettersom sjøfart har vært St.


 4. Har vært landfast siden 1913.


 5. Connad kan ha vært hans sønn.


 6. Det skal ha vært etter den 18.


 7. Men det har vært flere unntak.


 8. Hun skal ha vært fra Abkhasia.


 9. Den hadde vært savnet i 51 år.


 10. Området har vært bebodd siden 2.


 11. Det første tiåret etter 2000 har vært det varmeste.


 12. Han har vært daglig leder i stiftelsen Oslo Domkor.


 13. De vil alltid forbli hva de alltid har vært: horer!


 14. Konrad Adenauer hadde ikke vært til stede på møtet.


 15. Det har vært flere som har drevet handel i Torsvåg.


 16. Tradisjonelt har den nasjonale rett vært delt inn i privatrett og offentlig rett.


 17. Agnar Aarskog (A), som tidligere har vært ordfører i kommunen, blei varaordfører.


 18. Røa er det eneste laget fra Oslos vestside som har vært i den øverste divisjonen.


 19. Skipet var et av fartøyene Egil Ulvan Rederi tidligere hadde vært med og utvikle.


 20. Hovedaksjonær i det nye selskapet har siden opprettelsen i 2000 vært Bertelsmann.


 21. Den hadde vært brukt i India og Kina i århundrer, men ble først kjent i Europa tidlig på 1700-tallet.


 22. Etter å ha vært i brudd med en stor gruppe, slo han regjerende verdensmester Paolo Bettini i spurten.


 23. Andre artister har vært relativt ukjente, eller bare kjente nasjonalt før sin opptreden i Eurovision.


 24. Byggmestere og håndverkere har ikke vært et erfarent lag fra utlandet, slik det var tilfellet i Lund.


 25. Da begynte Đại Việt-hæren å gjeninnta en rekke steder som hadde vært okkupert av den mongolske hæren.


 26. Bragg har vært gift tre ganger, først med Marie-Elisabeth Roche i 1961, i 1971 begikk Roche selvmord.


 27. De øvrige reglene for Melodi Grand Prix har stort sett vært de samme som for Eurovision Song Contest.


 28. Prinsippet har vært grunnlag for sosialantropolog Erling Hoff Leirviks forskning på Rosenborg-rytmen.


 29. Sideskipene er uvanlig vide, og både sideskipene som klerestorium kan ha vært tillegg på 1400-tallet.


 30. Dette hadde vært noe Edvard lenge hadde ønsket å gjeninnføre, skjønt lovligheten i dette var tvilsom.


 31. Sjokoladen er en av de eldste i Norge og har vært produsert av Freia siden 1897, kanskje litt lenger.


 32. Jæren kan ha vært isfri så tidlig som 18 000–16 000 BP og ble heller ikke dekket av is i Yngre Dryas.


 33. Det har vært lokale forslag om å utvide flyplassen, men Avinor har ikke ønsket å gå videre med disse.


 34. Den første Mashriqu'l-Adhkár, i Aşgabat i Turkmenistan, har vært den mest komplette tilbedelsens hus.


 35. Like etter sesongstart sa daglig leder opp jobben, etter å ha vært litt over to måneder i stillingen.


 36. Siden oldtiden (og sikkert lenge før det også) har det å være gal, eller i alle fall spille på galskap, ofte vært nyttig.


 37. Dette ga økt fokus på døden og kan ha vært en viktig faktor bak dødskultusen som finnes i så mange av de tidligste byene.


 38. Skåber har også vært aktiv utenfor de etablerte scenene og var i perioden 1993–2001 en av drivkreftene i Lompelandslaget.


 39. Takle har vært gjesteforsker ved POLIS, University of Cambridge (høsten 2010) og ved Europa-Kolleg Hamburg (høsten 2014).


 40. Noen tror at han skrev mye av melodiene selv, men ikke var sikker på om noe kunne vært lånt, og at han derfor oppga trad.


 41. I forskjellige deler av Norge har det vært ulike flyttemønster mellom gården og setra eller setrene for gårder med flere.


 42. I Bergen har Cornerteateret vært gruppens faste spillested siden oppstarten, i tillegg til en omfattende turnévirksomhet.


 43. Han tunge språkstil har trolig vært en av grunnene til at han ikke har vært mer lest, verken i Russland eller i utlandet.


 44. Dette vil få svært store konsekvenser og har vært viet stor oppmerksomhet, men også blitt tilbakevist av andre eksperter.


 45. Tavlene hadde opprinnelig vært lagret i oldtidsbygning som arkeologene siden har kalt for Faraos byrå for korrespondanse.


 46. Med årene har det blitt flere fast ansatte, men Briskeby har aldri hatt samme elevtall som større videregående skoler og det har derfor vært nødvendig med denne praksisen.


 47. Moderne historikere har brukt dette verket både for å fastslå hvordan han må ha vært som politisk figur, og for å dekke de manglende kapitlene av ham fra borgerkrigstiden.


 48. Når den har vært særlig tallrik, har den gjort betydelig skade på tømmer av osp, dels ved larvenes gnag, dels ved at hakkespetter har skadet trærne for å få tak i larvene.


 49. Oppholdet ga Schütz mange nye impulser, for eksempel begynte han å skrive i den nye deklamatoriske monodiske stilen som blant annet Monteverdi hadde vært med på å utvikle.


 50. Elefanten har ingen praktisk funksjon i spillet, men har vært grunnlaget for en diskusjon om hva poenget med den er, og om det er en skjult mening eller et symbol bak den.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Nils_Arne_Eggen, https://no.wikipedia.org/wiki/Kong_David, https://no.wikipedia.org/wiki/Jamestown_(St._Helena), https://no.wikipedia.org/wiki/Oven, https://no.wikipedia.org/wiki/Eochaid_I_av_Dalriada, https://no.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Fofonov, https://no.wikipedia.org/wiki/Melodi_Grand_Prix, https://no.wikipedia.org/wiki/Halime_Sultan, https://no.wikipedia.org/wiki/MS_«Orient_Constructor», https://no.wikipedia.org/wiki/Khor_Fakkan, https://no.wikipedia.org/wiki/Konsekvenser_av_global_oppvarming, https://no.wikipedia.org/wiki/Bjørgulv_Vinje_Borgundvaag, https://no.wikipedia.org/wiki/Louise_Weiss, https://no.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer, https://no.wikipedia.org/wiki/Torsvåg, https://no.wikipedia.org/wiki/Rettsvitenskap, https://no.wikipedia.org/wiki/Kommunestyre-_og_fylkestingsvalget_2011_i_Hordaland, https://no.wikipedia.org/wiki/Røa_Dynamite_Girls, https://no.wikipedia.org/wiki/Egil_Ulvan_Rederi, https://no.wikipedia.org/wiki/RTL_Group, https://no.wikipedia.org/wiki/Inokulasjon, https://no.wikipedia.org/wiki/Kurt_Asle_Arvesen, https://no.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest, https://no.wikipedia.org/wiki/Sorø_klosterkirke, https://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_på_Bạch_Đằng_(1288), https://no.wikipedia.org/wiki/Melvyn_Bragg, https://no.wikipedia.org/wiki/Fowey, https://no.wikipedia.org/wiki/Skottlands_historie, https://no.wikipedia.org/wiki/Mandelstang, https://no.wikipedia.org/wiki/Steinalderen_i_Norge, https://no.wikipedia.org/wiki/Berlevåg_lufthavn, https://no.wikipedia.org/wiki/Bahai, https://no.wikipedia.org/wiki/Løv-Ham_Fotball, https://no.wikipedia.org/wiki/Galskap, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_fruktbare_halvmåne, https://no.wikipedia.org/wiki/Linn_Skåber, https://no.wikipedia.org/wiki/Marianne_Takle, https://no.wikipedia.org/wiki/Alf_Prøysen, https://no.wikipedia.org/wiki/Setring, https://no.wikipedia.org/wiki/Kompani13, https://no.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_Leskov, https://no.wikipedia.org/wiki/Energikilde, https://no.wikipedia.org/wiki/Amarnabrevene, https://no.wikipedia.org/wiki/HLF_Briskeby_kompetansesenter, https://no.wikipedia.org/wiki/Claudius, https://no.wikipedia.org/wiki/Liten_ospebukk, https://no.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schütz, https://no.wikipedia.org/wiki/VVVVVV

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ værsystemer værutsatt ››

Generell informasjon om "vært" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet vært som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "vært" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "vært".