Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for varsle

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet varsle, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke varsle i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "varsle".

Varsle i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet varsle i en setning.


 1. Det tok tid å varsle brannvesenet.


 2. Når verdensharpen engang kan varsle bedre kår,.


 3. Kanonene skulle varsle byens beboere hvis det oppstod brann.


 4. Weismandl sendte kurerer til Ungarn og Sveits i et forsøk på å varsle omverdenen.


 5. Han fikk satt opp veter (for vardebrenning) og vakter ved disse, for å varsle angrep.


 6. Det skrives at dette systemet kunne varsle folk fra ene kanten av riket til den andre på syv dager.


 7. Den norske regjeringen etablerte også planer for å varsle skip over kortbølgeradio i tilfelle krig brøt ut.


 8. Sommeren 1774 dro Boone og en kamerat frivillig til Kentucky for å varsle landmålerne der om krigens utbrudd.


 9. De tilbakela totalt mer enn 1 300 km i løpet av to måneder for å varsle de som ennå ikke hadde kommet seg ut av området.


 10. For å sikre seg at Velasques-lojale offiserer ikke skulle desertere og varsle Velasques, lot han brenne hele skipsflåten.


 11. Siden det atmosfæriske lufttrykket ofte har sammenheng med værtype har barometeret gjerne blitt brukt for å varsle været.


 12. Dette kan medføre at det er nødvendig å varsle parter, gi innsyn og begrunnelser utover det som er fastsatt i forvaltningsloven.


 13. Formålet med en innbruddsalarm er å varsle om uautorisert adgang til et beskyttet område, samt avskrekke fra forsøk på innbrudd.


 14. Da toget passerte Sagdalen begynte lokføreren å varsle eventuelle anleggsarbeidere eller andre i nærheten med trykklufthornet på lokomotivet.


 15. Mange levererer også komponenter som kan knyttes til innbruddsalarmsentral, men som har andre funksjoner enn å detektere og varsle om innbrudd.


 16. I tillegg ble brannvesenet oppgradert dels etter erfaringene med brannen, dels i tråd med den alminnelige teknologiske utvikling: En begynte å varsle pr.


 17. Imidlertid fremmet denne gruppen av tolv rettmessig menn, som juryen ble referert til, en tjeneste mer lik en storjury, ved varsle retten om saker egnet for forfølgelse.


 18. Vi kjenner alt til såkalte epilepsihunder; hunder som er trenet til å varsle om et kommende anfall, dempe fallet om pasienten faller, og til å hente hjelp om det blir nødvendig.


 19. Et barometer blir som oftest brukt for å varsle været, siden høyt lufttrykk i et område som regel indikerer fint vær, mens lavt trykk indikerer at et lavtrykk er mer sannsynlig.


 20. Ugunstige vind- og strømforhold førte dem imidlertid til Elefantøya, der mannskapet var strandet mens Shackleton og seks andre seilte til Sør-Georgia for å varsle norske hvalfangere.


 21. Signalmannen på stasjonen på daværende tidspunkt hevdet å ha hørt stasjonsmesteren prøve å varsle føreren av Uttar Banga Express ved hjelp av walkietalkie, men han fikk ingen respons.


 22. Storbritannia og Russland forsøkte å få Danmark til å bryte med Napoléon, men Karl Johan bidro til å stoppe dette ved å varsle sterke økonomiske og territoriale krav ved en allianseendring.


 23. Telefon fantes ikke i 1871, men ved hjelp av en ropert skulle brannvakten varsle en telegrafist som hadde til oppgave å sende varselet til nærmeste aktuelle brannstasjon(er) eller alle ved behov.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ varselskudd varslede ››

Generell informasjon om "varsle" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet varsle som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "varsle" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "varsle".