Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for vanskeligheter

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet vanskeligheter, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke vanskeligheter i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "vanskeligheter".

Vanskeligheter i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet vanskeligheter i en setning.


 1. Det var noen vanskeligheter med utgivelsen av SNES.


 2. Det første krigsåret forløp uten store vanskeligheter.


 3. Søvnløshet omfatter også vanskeligheter med innsovning.


 4. Under store vanskeligheter klarte de å komme seg til USA.


 5. Utover ettermiddagen fikk Lie vanskeligheter med å puste.


 6. Samarbeidet med Chiang ble preget av store vanskeligheter.


 7. Han klaget dessuten over vanskeligheter med å fokusere synet.


 8. Omar Mukhtar fortsatte kampen til tross for økende vanskeligheter.


 9. På grunn av dårlig vær oppstod store vanskeligheter under byggingen.


 10. MAD solgte fortsatt godt i den tiden da forlaget var i vanskeligheter.


 11. Både sjåfører og passasjerer hadde vanskeligheter med å holde oversikten.


 12. Under kvalifiseringen til EM kom Tyskland i vanskeligheter i flere kamper.


 13. Hos de fleste dyr, inkludert mennesket, forekommer ikke slike vanskeligheter.


 14. De mange krigene hadde også ført Frankrike ut i store økonomiske vanskeligheter.


 15. I 1977 hadde han vanskeligheter med å kommunisere og var nødt å bruke rullestol.


 16. I mars lykkes det å få Tchang etter mange vanskeligheter til Belgia på et besøk.


 17. Ekteskapet var i store vanskeligheter, og Hubbard valgte å flytte til California.


 18. Som konservativ hadde Böök vanskeligheter med å fremheve Heidenstams radikalisme.


 19. NKP-avisene ble konfrontert både med praktiske vanskeligheter og politisk motbør.


 20. De landet på 87° 44' nord og hadde store vanskeligheter med å komme i lufta igjen.


 21. De landet på 87°44' nord, men hadde store vanskeligheter med å komme i lufta igjen.


 22. Den skotske kronens autoritet ble ikke etablert uten forsinkelser og vanskeligheter.


 23. Etter å ha hatt vanskeligheter med turen over passet gikk John Denton i koma og døde.


 24. Mange har vanskeligheter med å skille mellom en psykolog og en psykiater som fagperson.


 25. Til tross for oppblomstringen havnet teateret i økonomiske vanskeligheter og måtte stenge.


 26. Sangen beskriver en hverdag med forelskelse, ekteskap, økonomiske vanskeligheter og småbyliv.


 27. Det vokste på nytt frem vanskeligheter mellom myndighetene i Kappkolonien og xhosaene i 1817.


 28. Johansen fikk etter vanskeligheter også etablert en sender nummer to, også denne i Nord-Norge.


 29. Operasjonen kom ut for vanskeligheter og norske og franske mannskaper måtte etterlates i land.


 30. Brasil hadde mange ganger vanskeligheter med å få seilingstillatelse av regjeringen i Asunción.


 31. Det synes som at straks puritanerne stengte teatrene i 1642 havnet Brome i store vanskeligheter.


 32. Begge endringene har ført til vanskeligheter for bønder og redusert produktiviteten i landbruket.


 33. Til tross for hans finansielle vanskeligheter nektet Wright å gjøre kompromiss med sine prinsipper.


 34. Freeza drepte hele gruppen uten vanskeligheter, før han klatret opp på taket for å angripe Bardock.


 35. Spin-off-serier har ofte hatt vanskeligheter med å oppnå samme suksess som den opprinnelige serien.


 36. Sterne hadde store vanskeligheter med å få utgitt første hefte, og samtidens kritikere var skeptiske.


 37. Likevel var tilgangen begrenset, og norske papirmøller hadde vanskeligheter med å dekke etterspørselen.


 38. Arjun ble selv forelsket i Ganga, og fikk vanskeligheter med sin lojalitet til sin fetter og sin onkel.


 39. Scott hadde bestemt at han ikke burde risikere ytterligere vanskeligheter i sin nåværende helsetilstand.


 40. Per aspera ad astra er et latinsk uttrykk som kan oversettes til "gjennom vanskeligheter mot stjernene".


 41. I motsetning til de fleste andre salmer i Salmenes bok er det få filologiske vanskeligheter med Salme 23.


 42. Med hans vanskeligheter og krigføring i Normandie var behovet for å øke kongens inntekter i England akutt.


 43. I 1542 gikk han inn i en ny krig mot Frankrike, men ulikt hendelsene i 1512 fikk han store vanskeligheter.


 44. Ikke før hadde Odo fått tilbake sitt jarldømme i Kent i desember 1087, før han igjen laget vanskeligheter.


 45. Da Bresjnev fikk vanskeligheter med å lage handelsavtaler med USA, gikk han heller til land som Argentina.


 46. Sen reproduksjonstakt er trolig årsaken til at arten har hatt så store vanskeligheter med å ta seg opp igjen.


 47. Gården kom i familien Holmsens eie i 1634, og ble solgt ut av familien i 1904 etter økonomiske vanskeligheter.


 48. Etter vanskeligheter med å få godkjennelse og betaling for planlagte prosjekter gikk imidlertid dette konkurs.


 49. Tekniske vanskeligheter med senderne i Trøndelag gjorde imidlertid at han snart reiste tilbake til Norge igjen.


 50. Dette er en av grunnene til at utenforstående som skal etterligne bodødialekten får vanskeligheter i uttalelsen.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ vanskelighetene vanskelighetsgrad ››

Generell informasjon om "vanskeligheter" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet vanskeligheter som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "vanskeligheter" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "vanskeligheter".