Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for vannet

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet vannet, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke vannet i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "vannet".

Vannet i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet vannet i en setning.


 1. Den leder vannet til Razazzasjøen.


 2. Det stakk en arm opp ute på vannet.


 3. De har ikke REM-søvn nede i vannet.


 4. Dermed går vannet i en lukket krets.


 5. Bilene ligger i vannet den dag i dag.


 6. Sangerne hadde med seg vannet til vinen.


 7. I 1997 ble 154 000 ha dyrket mark vannet.


 8. Mannen falt selv ut i vannet, og druknet.


 9. Ulmo tok havet og vannet til sitt domene.


 10. Når trykket øker, løses luften opp i vannet.


 11. Tunnelen var skjev og ikke stor nok til å føre vannet.


 12. Under tørkingen forsvinner ca 70 % av vannet i fisken.


 13. De voksne lever ikke langt fra vannet de vokser opp i.


 14. Eggene flyter fritt i vannet og klekkes etter to døgn.


 15. På grunn av dette kan sedimenter virvles opp i vannet.


 16. Rastapopoulus og skurkene hans kommer seg unna ved å sette en gummibåt på vannet.


 17. For å øke effekten ble to tanker brukt til å vekselvis suge og trykke vannet opp.


 18. Der landskapet er slik at vannet ledes bort dannes områder med mye stein og grus.


 19. Dette er frest, slipt og polert, slik at alle deler der vannet treffer er glatte.


 20. Hunnen legger egg ved å sitte på vannet og pumpe ut eggene, et eller flere steder.


 21. I begge tilfellene beskrevet over oppstår det en svingning der vannet farer frem og tilbake en stund.


 22. Da nøkken blir nevnt ved navn, kaster han seg i vannet med barna på ryggen, men den minste overlever.


 23. Christopher våknet til live i vannet, og gjemte seg slik at Don Felipes mann ikke skulle oppdage ham.


 24. Temonibe hadde rettighetene over korallrevet og deler av vannet, og mot betaling tillot de fiske der.


 25. PEG sprøytes over skipet i flere år så det trenger inn i treet og gradvis erstatter vannet i cellene.


 26. Når vannet kondenseres i atmosfæren frigjøres den samme energimengde som ble tatt opp ved fordampning.


 27. Viskøse falltap oppstår når vannet strømmer gjennom rør, trykksjakt, tilløpstunnel, luker og ventiler.


 28. Et videokamera som overvåket den indre rampa viste imidlertid vannet idet det flommet inn på bildekket.


 29. Dermed ble bare overflatelaget oppvarmet om sommeren, og vannet fordampet dermed raskere enn forventet.


 30. Trykket i vannet i ringledningen rett før dysene er bestemt av fallhøyden og kan være flere hundre bar.


 31. Dersom man ønsker å fange opp alt vannet med ett kraftverk, må inntaksdammen bygges langt nede i elven.


 32. En ønsker vanligvis at vannet skal renne over eller forbi demningen på et sted konstruert for formålet.


 33. Noen grunneiere har prøvd å bore etter grunnvann i området, noe som førte til at vannet i innsjøen sank.


 34. Mer vanlig er det at det bygges en demning og vannet ledes over en nesten horisontal rist av stålstaver.


 35. Kraftstasjonen ligger innsprengt i fjell og vannet føres fra inntaksmagasinet til stasjonen i en tunnel.


 36. De døde døgnfluene blir ofte liggende på vannet, med kroppen i en karakteristisk form der vingene er spredt ut til siden.


 37. Dette er tilfelle i en kvernkall der en vertikal montert aksel er påmontert skovler som vannet fra en renne driver rundt.


 38. Nøkkstein er en stein som blir kastet høyt opp slik at den faller loddrett ned i vannet for å skremme eller binde nøkken.


 39. Den samme operasjonen blir gjentatt gang på gang inntil vraket bryter havflaten, så det kan tettes for å pumpe ut vannet.


 40. Enten fører takrenne-tunnelene vannet direkte til inntaksdammen eller til reguleringsdammer som har tilknytning til denne.


 41. Det er ingen klar sammenheng mellom nedbøren som faller på et hvilket som helst sted på jorden og vannet som går i elvene.


 42. Nøkken forsøker å lokke et barn ut i vannet, men barnet minner nøkken på at han aldri vil få se ljusets änglar i det höga.


 43. Det enkleste er selvsagt om vannet kan tillates å renne rett over damkronen og for noen tilfeller er ikke det noe problem.


 44. Den er en av verdens største slangearter, og tilbringer mesteparten av tiden i vannet, med bare neseborene over vannflaten.


 45. Landhevingen førte til at vannet trakk seg tilbake og gjorde det mulig for folk å bosette seg på sletten under Ekebergåsen.


 46. Frøspredningen skjer antagelig på flere måter, med fisk (for eksempel kanalmalle), med fugler (for eksempel einersidensvans) eller ved at frøene flyter passivt med vannet.


 47. Liv kan finnes i og på jordsmonnet, vannet, isen, og luften, slik at biosfæren utbrer seg deler av litosfæren, hydrosfæren og nedre deler av atmosfæren, altså troposfæren.


 48. Om for eksempel fisken har høyere saltinnhold enn vannet utenfor, vil vannet diffundere (utligning ved inntrenging) gjennom skinnet slik at konsentrasjonen blir den samme.


 49. Avfall fra siv og andre vekster i disse sjøene formet et lag på bunnen av vannet, som etter hvert vokste og til slutt nådde over vannspeilet og gjorde at sjøen grodde igjen.


 50. Nitrogen er hovedbestanddelen i luft, og alle organismer som puster i vann som er luftovermettet, vil få gassblæresjuke fordi de ikke klarer å bli kvitt nitrogenet i vannet.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ vannes vannets ››

Generell informasjon om "vannet" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet vannet som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "vannet" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "vannet".