Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for våningshus

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet våningshus, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke våningshus i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "våningshus". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av våningshus kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: våningshusene, våningshuset og våningshusets. Hvis du klikker på bøyningen av våningshus som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Våningshus i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet våningshus i en setning.


 1. Utenfor hage, våningshus og driftsbygninger var det jordbruksareal.


 2. I 1929 ble golvflaten beskrevet å være omtrent som i et alminnelig våningshus.


 3. I 1766 var om lag 50 % av alle våningshus i Kvadraturen av bindingsverk, 30 % av laft og 20 % av grundmur.


 4. Når han var planta i det heile på 15 våningshus og berre 2 andre hus, so syner det kva hus som var mest vyrde.


 5. Denne kjøpmannsgården besto av flere bygninger, bla et våningshus og en bakgårdsbygning, tidligere også en sjøbod.


 6. De kjøpte en eiendom med et påstående våningshus, kjent som Schnitlergården oppført i 1729 med fasade mot Sverres gate.


 7. Disse bygningene var våningshus på gårdsbruk, men hadde få likhetstrekk med de vanlige våningshusene på bygdene, de såkalte trønderlånene.


 8. Det er fredet flere hus fra etterreformatorisk tid på Tjøme, blant annet våningshus på Nordre Sundene, Holtane og ei steinstue i Humlesekken nær Verdens Ende.

Våningshusene i en setning

Våningshusene er en bøyningsform av våningshus, nedenfor finner du eksempelsetninger for våningshusene.


 1. Disse bygningene var våningshus på gårdsbruk, men hadde få likhetstrekk med de vanlige våningshusene på bygdene, de såkalte trønderlånene.


 2. Hvitt ble etter hvert en dominerende farge, også i bygdene, og dette forandret kulturlandskapet, der våningshusene tidligere hadde vært umalte eller malt med jordfarger.

Våningshuset i en setning

Våningshuset er en bøyningsform av våningshus, nedenfor finner du eksempelsetninger for våningshuset.


 1. I Nordre Stormdalen gård står våningshuset og en utløe i dag intakt.


 2. Boken handler om planleggingen og byggingen av våningshuset hennes i New England.


 3. Prestegården var relativt fattigslig og våningshuset var delvis råttent og forfallent.


 4. Han omtalte som eksempel til etterfølgelse det nylig oppførte våningshuset på gården Hoff i Aker.


 5. I mai 1808 hadde deler av et svensk jegerkompani installert seg på Jerpset, både i våningshuset og på låven.


 6. Arendal gamle rådhus, våningshuset på Merdøgaard, fyrlyktene på Torungene, Sandvigodden og Møkkalasset er fredet.


 7. I boken beskriver Streisand et lite kjøpesenter hun bygde i kjelleren til våningshuset sitt, og dette ble settingen for skuespillet.


 8. Like ved der våningshuset på Sundet sto, øst for Scjongs gate, ligger det en større gravhaug ((no) Kvernbergsunds-Ødegaarden KMID 13598-1.


 9. Familien flyttet i 1898 inn i den nybygde villa med adresse Professor Dahls gate 32, som erstattet det gamle våningshuset på Langaardsløkken.


 10. På en av dørene (på en dørbanker) står det nemlig Riddergaarden bygget anno domini 1732, så det er knyttet noe usikkerhet til når våningshuset ble oppført.


 11. På en av dørene (på en dørbanker) står det imidlertid Riddergaarden bygget anno domini 1732, så det er knyttet noe usikkerhet til når våningshuset ble oppført.

Våningshusets i en setning

Våningshusets er en bøyningsform av våningshus, nedenfor finner du eksempelsetninger for våningshusets.


 1. Det historiske friluftsteateret Karolinernes hærtog i Tydal oppføres her hvert andre år i permanente kulisser på våningshusets bakfasade.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ våknet våpen ››

Generell informasjon om "våningshus" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet våningshus som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "våningshus" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "våningshus".