Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for vane

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet vane, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke vane i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "vane".

Vane i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet vane i en setning.


 1. Ved denne definisjonen, er Tetriseffekten en slags vane.


 2. Det var et klart tegn på deres mot og vane med å lede fra fronten.


 3. Gruvearbeiderne hadde i denne tiden som vane å ta matpausen i en lokstall.


 4. Thoresen hadde for vane å ta til seg unge lærere og gi dem videreopplæring.


 5. Våre kavalerioffiserer synes å ha lagt seg til en vane om å galoppere mot alt.


 6. Navnet skyldes at denne fisken har som vane å følge etter havskilpadder og haier.


 7. I Riebeek West utviklet han en livslang vane med å lese vidt utenfor hans pensum.


 8. Bisters vane med å ikke drikke annet enn det han har i flasken sin, hjalp Kroek jr.


 9. Hamsterens vane med å samle frø og annen mat i sine kinnposer har gitt dette dyret sitt navn.


 10. Athenaios hevder at flere filosofer kun drakk vann, en vane som ble kombinert med vegetar-diett.


 11. Boerbøndene gav etter vane sine sønner del i den naturlige økningen i dyreflokkene som de passet på.


 12. Etter hvert, delvis på grunn av Rummelfiolds vane med å forutse Harrys død, slutter Hermine i faget.


 13. Det skjer i så fall i en lang rekke (tog), en etter en, en vane som har gitt gruppen sitt norske navn.


 14. Dette var en svært uvanlig prosedyre for perserne, de hadde for vane å behandle fiender som hadde kjempet tappert, med ære.


 15. Dette er ingen plankekjøring og bør ikke gjøres etter gammel vane, men med den rette omsorg kan det tross alt gjøres ganske bra.


 16. Slaveeiere hadde hatt for vane å levne de syke slavene i Asklepiostempelet for å dø, for så å kreve dem tilbake dersom de overlevde.


 17. Den alltid fornøyde Benny gjorde det til en vane med uttrykk som skide foran annethvert tillegsord, og ikke minst uttrykket at tage røven på.


 18. For eksempel hadde han i flere av artiklene han publiserte for Good Times, for vane å korte ned navnet sitt til fire bokstaver, som Gike eller Gaik.


 19. Aleksander III hadde helt fra begynnelsen av sin regjeringstid for vane å ta hensyn til samfunnsmessige forhold når han bekledde senatet med politiske ledere.


 20. Georg hadde aldri likt sin kones vane for å signere offisielle dokumenter og brev med Victoria Mary, og han insisterte på at hun kvittet seg med ett av navnene.


 21. Mens Sarpsborgs supporterklubb Fossefallet hadde for vane å sende en håndfull busser til bortekampene, hadde Fredrikstad hatt oppimot 100 busser på kamper i Oslo.


 22. Markham hadde lenge hatt for vane å notere seg unge lovende sjøoffiserer som kunne ha de kvalitetene som trengtes for å ta ansvar under eventuelle polarekspedisjoner.


 23. I Twilight, forklarer Edvard at han, som andre vampyrer, ikke trenger å puste, men at han velger å gjøre det av gammel vane og fordi det er nyttig å lukte omgivelsene.


 24. Prime inkluderte utdrag fra rundt 250 av McClellans brev fra krigstiden til hans kone hvor han hadde gjort det til sin vane å avsløre sin innerste følelser og meninger uten å sile.


 25. De bodde rett i nærheten av gompelandsbyen Lillehenge, og hadde en vane med å gifte seg med søskenbarna sine for å holde blodet rent, samt for å beholde egenskapene til sin stamfar.


 26. Kadettene hadde for vane ved utnevnelse å gi bysten et gnub på næsen, med ordene Ka´du se, jeg ku´, med henvisning til de nye stripene, med det resultat at bystens nese ble helt blank.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Tetriseffekten, https://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Waterloo, https://no.wikipedia.org/wiki/Sulitjelma_gruber, https://no.wikipedia.org/wiki/Ivar_Aasen, https://no.wikipedia.org/wiki/Hestmakrellfamilien, https://no.wikipedia.org/wiki/Jan_Smuts, https://no.wikipedia.org/wiki/Ansatte_ved_Galtvort_høyere_skole_for_hekseri_og_trolldom, https://no.wikipedia.org/wiki/Hamstring, https://no.wikipedia.org/wiki/Matstellet_i_antikkens_Hellas, https://no.wikipedia.org/wiki/Tannspinnere, https://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Thermopylene, https://no.wikipedia.org/wiki/Insulin, https://no.wikipedia.org/wiki/Claudius, https://no.wikipedia.org/wiki/Olsen-banden_(Danmark), https://no.wikipedia.org/wiki/Zodiac-morderen, https://no.wikipedia.org/wiki/Storfyrstedømmet_Finland, https://no.wikipedia.org/wiki/Georg_V_av_Storbritannia, https://no.wikipedia.org/wiki/Fredrikstad–Sarpsborg-derbyene, https://no.wikipedia.org/wiki/Discoveryekspedisjonen, https://no.wikipedia.org/wiki/Edward_Cullen, https://no.wikipedia.org/wiki/George_B._McClellan, https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_bifigurer_i_Harry_Potter, https://no.wikipedia.org/wiki/Marinestasjon_København

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ vandøde vanedannende ››

Generell informasjon om "vane" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet vane som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "vane" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "vane".