Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for uvitenskapelig

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet uvitenskapelig, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke uvitenskapelig i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "uvitenskapelig". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av uvitenskapelig kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: uvitenskapelige. Hvis du klikker på bøyningen av uvitenskapelig som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Uvitenskapelig i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet uvitenskapelig i en setning.


  1. John argumenterte også for at hele eksperimentet var uvitenskapelig.


  2. Konsekvensene av at biota skulle inneholde en felles forutseenhet kan utfordres som uvitenskapelig og ikke-verifiserbar.


  3. Dette rasebegrepet ansees som uvitenskapelig og preget av sosialt etablerte forestillinger heller enn biologisk vitenskap.

Uvitenskapelige i en setning

Uvitenskapelige er en bøyningsform av uvitenskapelig, nedenfor finner du eksempelsetninger for uvitenskapelige.


  1. Antakelsene leger har gjort om uroskopi har visst seg som uriktig og uvitenskapelige.


  2. Straton var den siste peripatetiker som bedrev betydelig vitenskap, samtidig med og etter ham forfalt skolen til populærvitenskap og masseproduksjon av uvitenskapelige retoriske skrifter.


  3. Han var den første som framsatte læren om frenologi, den uvitenskapelige forestillingen om at en persons evner og katakteregenskaper påvirker hjernens fysiske struktur og den ytre formen på hodeskallen.


  4. Arten Nepenthes distillatoria fra Sri Lanka ble beskrevet av Carl von Linné i 1753, men den franske guvernøren Étienne de Flacourt gjorde uvitenskapelige iakttakelser av slike planter på Madagaskar allerede i 1658.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ uvitenhet uvurderlig ››

Generell informasjon om "uvitenskapelig" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet uvitenskapelig som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "uvitenskapelig" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "uvitenskapelig".