Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for utmurt

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet utmurt, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke utmurt i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "utmurt".

Utmurt i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet utmurt i en setning.


 1. Kirken var oppført i utmurt bindingsverk kledd med panel.


 2. Indre vegger uten bæring ble bygget i mur, tre eller utmurt bindingsverk.


 3. Thornegården på Son torv er en stor bygning i Hollandstegl og utmurt bindingsverk.


 4. De hadde fire store lagerrom med teglsteinshvelv under en overbygning av utmurt bindingsverk.


 5. Tårnet var oppført i utmurt bindingsverk og plassert utenfor vestenden av skipet fra middelalderen.


 6. Gården er en bondehandelsgård i tømmer og utmurt bindingsverk, med sidebygninger og svalganger mot gårdsrommet.


 7. Han påbød at adel og formuende borgere skulle bygge i murverk, mens jevne borgere kunne bygge i utmurt bindingsverk.


 8. Andelen bygninger i tre og utmurt bindingsverk var alltid så høy at det ikke er dekkende å omtale gamle Christiania en murby.


 9. Byen skulle bygges opp med brannsikre hus i murverk for adelen og de rike, mens jevne borgere kunne bygge i utmurt bindingsverk.


 10. Den kortlivede forrige inkarasjonen av Trefoldighetskirken i Arendal (1836–1888) var bygget i utmurt bindingsverk kledd med panel.


 11. Den kortlivede forrige inkarasjonen av Trefoldighetskirken i Arendal (1836-1888) var bygget i utmurt bindingsverk kledd med panel.


 12. Etter en bybrann i 1708 ble kravet om murtvang innskjerpet og håndhevet, men det ble fortsatt tillatt å bygge i utmurt bindingsverk.


 13. Det ble gitt dispensasjon for utmurt bindingsverk, fordi rene murhus var så kostbare at bare de mest velstående borgerne hadde råd til å bygge dem.


 14. Plikt til å bygge i mur eller utmurt bindingsverk (murtvang) gjaldt i kvartalene fra 1624, og tidlig på 1700-tallet ble murtvangen utvidet til 300 alen (cirka 200 meter) utenfor byvollene.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ utmerket utmyntet ››

Generell informasjon om "utmurt" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet utmurt som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "utmurt" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "utmurt".