Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for urimelige

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet urimelige, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke urimelige i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "urimelige".

Urimelige i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet urimelige i en setning.


 1. På den annen side opplevde han ikke lydrikepunktene til Boström som helt urimelige.


 2. Tvert imot, de bekjempet den urimelige og harde kong Olav Haraldsson som kom sørfra.


 3. Først på 1700-tallet ble det urimelige i dette brukt som argument for å få etablert byer nordpå.


 4. Men deres vennskap surnet på grunn av Dunants urimelige anklager om at Sonderegger konspirerte med Moynier i Genève.


 5. Om lag ni måneder etter domfellelsen erkjente Wilson i en melding til riksadvokaten at fengselsstraffene er klart urimelige.


 6. Det å rette urimelige anklager mot den engelske kirke var en del av det politiske spill og tilhørende propaganda i tiden før 1066.


 7. Hun leverte prisen tilbake etter kort tid, fordi hun mente NRK hadde gjort noen urimelige redigeringer i et tv-innslag i forbindelse med tildelingen.


 8. Hun mente nå at begge sider hadde begått feil, samtidig som hun var opprørt over det hun oppfattet som seierherrenes urimelige vilkår ved Versaillestraktaten.


 9. Utenriksministeren beklaget lovløsheten på så høye breddegrader og nordmennenes umedgjørlighet generelt, og grev Herman Wedel-Jarlsbergs urimelige stahet spesielt.


 10. Han mente at forhandlinger om konsulatvesen ikke burde ha funnet sted, at lydrikepunktene ikke var urimelige, og at nordmennene aldri var særlig interessert i en løsning som gikk ut på at unionen besto.


 11. Sagaene forklarer den urimelige forskjellen mellom de to tallene ved å påstå at noen av de 71 skipene tilhørte Sigvalde jarl, som forrådte Olav Tryggvason, mens andre skip seilte forbi bakholdet før slaget begynte.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ urimelig urin ››

Generell informasjon om "urimelige" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet urimelige som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "urimelige" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "urimelige".