Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for urdualfabetet

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet urdualfabetet, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke urdualfabetet i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "urdualfabetet".

Urdualfabetet i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet urdualfabetet i en setning.


  1. Utdypende artikler: Det persiske alfabetet, urdualfabetet og nastaliqskrift.


  2. Derfor har nye bokstaver blitt danna ved hjelp av diakritiske tegn, og urdualfabetet har således tegnene ٹ ṭ, ڈ, ḍ og ڑ ṛ for de retroflekse lydene.


  3. Sindhialfabetet bruker også egne spesialtegn for de aspirerte konsonantene, mens urdualfabetet uttrykker dem ved å kombinere de uaspirerte konsonantene med h (for eksempel sindhi ٿ og urdu ته for th).

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ urdu urea ››

Generell informasjon om "urdualfabetet" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet urdualfabetet som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "urdualfabetet" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "urdualfabetet".