Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for undervurdere

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet undervurdere, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke undervurdere i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "undervurdere". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av undervurdere kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: undervurderer og undervurderes. Hvis du klikker på bøyningen av undervurdere som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Undervurdere i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet undervurdere i en setning.


  1. Dylan mener det er lett å undervurdere Cohen som komponist.


  2. Klimapanelets anslag er konservative og kan ha undervurdere fremtidig havnivåstigning.


  3. Keiseren hevdet tvert imot at han gjentagne ganger hadde understreket hvor viktig det var ikke å undervurdere motstanderen.


  4. Grande Armées invasjon i 1805 skjedde med en front som var over 100 km bred, noe som fullstendig overrasket østerrikerne og fikk dem til å undervurdere alvoret i situasjonen.

Undervurderer i en setning

Undervurderer er en bøyningsform av undervurdere, nedenfor finner du eksempelsetninger for undervurderer.


  1. Kortsiktige studier undervurderer konsekvent de sanne variansene for demografiske parametere i populasjoner.


  2. Den britiske økologen Georgina Mace var enig i at gjennomgangen manglet detaljert informasjon som var nødvendig for å vurdere situasjonen, men sa at den kanskje undervurderer frekvensen av insektnedgang i tropene.

Undervurderes i en setning

Undervurderes er en bøyningsform av undervurdere, nedenfor finner du eksempelsetninger for undervurderes.


  1. De langsiktige økonomiske konsekvensene skal ikke undervurderes.


  2. Bortsett fra at hun måtte ta det normanniske navnet Matilda, kan den symbolske verdien av at den normanniske kongen av England tok en ektefelle av det angelsaksiske kongehuset ikke undervurderes.


  3. Tilstedeværelsen av norrøne vikinger, dansker som nordmenn, kan ikke undervurderes i den tidlige middelalder: De samlet de angelsaksiske kongedømmene til ett og således fremmet England som en nasjon.


  4. Innflytelsen fra Ignaz Moscheles, Friedrich Kalkbrenner, Carl Maria von Weber og framfor alt fra Johann Nepomuk Hummel, såvel som Maria Szymanowska også hun undervist av Elsner bør ikke undervurderes.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ undervist undervurdering ››

Generell informasjon om "undervurdere" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet undervurdere som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "undervurdere" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "undervurdere".