Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for underlegge

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet underlegge, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke underlegge i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "underlegge". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av underlegge kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: underlegger. Hvis du klikker på bøyningen av underlegge som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Underlegge i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet underlegge i en setning.


 1. Til tross for tilbaketoget oppga ikke Teodoros forsøket på å underlegge seg Paflagonia.


 2. Norge var avhengig av utenlandsimport, men ønsket ikke å underlegge seg et tysk monopol.


 3. I 1211 bestemte Djengis Khan seg for å underlegge seg dette området fullstendig, og erklærte krig.


 4. I krigene som fulgte var vestgoterne seierrike og kom til sist til også å underlegge seg Gallaecia.


 5. Ekspedisjonen skulle tvinge Eretria og Athen til å underlegge seg den store kongen eller bli ødelagt.


 6. Det antydes i sagaene at drapene i Skåne var ledd i Ingjalds strategi for å underlegge seg hele Sveariket.


 7. I forbindelse med pantobligasjonen måtte Ancher oppgi bergamtsretten og underlegge seg Moss bys jurisdiksjon.


 8. Deres drøm om å underlegge seg de vestlige makthaverne, kom nesten til virkelighet under Justinian I i 527–565.


 9. Det var også et skjulested for galliske og andre opprørere, så det var et sterkt ønske om å underlegge seg området.


 10. Han satte så i gang med å underlegge seg de opprørske høylendere i vest, på samme måte som hans far i sin tid måtte.


 11. Han fortsatte også erobringen og koloniseringen av Britannia (i 43), i tillegg til å underlegge seg flere østlige provinser.


 12. Hennes lojalitet ble belønnet i 53, da Venutius' forsøk på å underlegge seg brigantene ble stoppet ved romersk intervensjon.


 13. Ikke alle protestantiske menigheter og pastorer lot seg underlegge denne kontrollen, noe som for mange medførte forfølgelse og fengsel.


 14. Kongeriket England og De forente Nederlandene gikk i forbund med Danmark, og Karl X Gustavs forsøk på å underlegge seg Danmark mislyktes.


 15. Hans mor hadde store ambisjoner og oppmuntret ham til å tro at det var forutbestemt at han skulle å erobre og underlegge seg Perserriket.


 16. Roma hadde allerede blitt en betydelig maktfaktor på Den italienske halvøya og var bestemt på å underlegge seg alle greske byer i Magna Graecia.


 17. De omfattet blant annet pavemaktens forsøk på å underlegge seg de verdslige institusjoner, og inndragelse av legfolks liv i de kirkelige sakramenter.


 18. Johannes uttrykte glede over skiftet av sultan, men fikk snart vite at den nyutnevnte sultanen også hadde ambisjoner om å underlegge seg bysantinske områder.


 19. Mens freden allerede var skjør, sendte Arkhidamos II, Spartas konge, i 431 en ny delegasjon til Athen som krevde at athenerne skulle underlegge seg Spartas krav.


 20. Med dette i tankene og med støtte fra den fønikiske byen Gades (dagens Cádiz) helt sør i Iberia, begynte han den møysommelige kampen for å underlegge seg de iberiske stammene.


 21. Etter at dronning Pomare IV døde i 1877 åpnet det seg muligheter for Frankrike til å sikre seg fullstendig kontroll med protektoratene og underlegge seg øvrige øygrupper i området.


 22. I 490 ble Datis og Artafernes sendt på en maritim ekspedisjon for å underlegge seg Kykladene i Egeerhavet og for å straffe Eretria og Athen for deres deltagelse i det joniske opprøret.


 23. I år 681 hadde hærene til Umajjadkalfatet ekspandert fra deres opprinnelige hjemland i Arabia for å erobre og underlegge seg hele Nord-Afrika foruten også Midtøsten og store deler av vestlige Asia.

Underlegger i en setning

Underlegger er en bøyningsform av underlegge, nedenfor finner du eksempelsetninger for underlegger.


 1. Locke hevder også at de verdslige myndigheter ikke har plikt til å tolerere et trosamfunn som er konstituert slik at dens medlemmer i kraft av å være medlemmer underlegger seg en annen stat.


 2. Religionshistorikere var fascinert av et antall tydelige antikke konfigurasjoner av myter som var forbundet med Kreta, guden som okse, Zevs og Europa, Pasifaë som underlegger seg oksen og føder Minotauros og videre.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ underlegen underlegges ››

Generell informasjon om "underlegge" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet underlegge som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "underlegge" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "underlegge".