Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for unåde

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet unåde, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke unåde i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "unåde".

Unåde i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet unåde i en setning.


 1. Over tid falt denne hypotesen i unåde.


 2. På denne tiden var Tromp falt helt i unåde.


 3. Til tross for dette forblir slaveriet en unåde.


 4. I virkeligheten var han i dyp unåde hos keiseren.


 5. Senere falt han i unåde hos Calvin, og ble henrettet.


 6. Lord Sandwich fikk skylden for nederlaget, og falt i unåde.


 7. Denne gang avsa imidlertid Raeder dom: Enkel avskjed i unåde.


 8. Han ble adlet i 1674 og statsråd i 1679, men falt så i unåde.


 9. Han ble innvilget et triumftog, men falt i unåde hos keiseren.


 10. Historikere fortsetter å diskutere hvorfor Anne Boleyn falt i unåde.


 11. Han trakk seg fra marinen i 1955 med det som kalles en avskjed i unåde.


 12. Etter at Lin Biao falt i unåde, skjedde det noen små endringer for religionene.


 13. Men fra da av var kristendommen alltid i unåde og misjonærene måtte være forsiktige.


 14. Menneskeheten sank ytterligere ned i synd og unåde, og ble straffet med en syndflod.


 15. Både Bildsøe og von Cicignon falt i unåde på grunn av hendelsene før og under opptøyene.


 16. Da det ikke lyktes å hindre ekteskapet, falt først Moltke og senere Bernstorff i unåde ved hoffet.


 17. I åtte måneder etter tilbakekomsten fra Wien var han uten offisielle oppgaver og i halvveis unåde.


 18. Kardinal Medici falt i 1558 i unåde hos pave Paul IV og trakk seg tilbake til det nordlige Italia.


 19. Han ble avskjediget i unåde av naziststyret i 1933 og erklært entartet ved den store aksjonen i 1937.


 20. Onkelen blir ifølge sagaen baktalt av, og falt deretter i unåde hos den paranoide kong Harald Hårfagre.


 21. Da Thomas Arundel falt i unåde og reiste utenlands i 1397 ble han utnevnt til erkebiskop av Canterbury.


 22. Da Agatha overvar slike seremonier, fortrakk hun inn i et hjørne, under stor risiko for å falle i unåde.


 23. Selv om han i to perioder levde i unåde var han mesteparten av livet tilknyttet nær den politiske makten.


 24. Vernadskij var ikke bare en åpen kritiker av marxismen, han beskyttet også andre som havnet i politisk unåde.


 25. Vik drev underslag fra kassene i kirkene i stor stil, og han ble til sist dømt i unåde etter at gården hans ble utpantet.


 26. Grevskapet tilhørte tidligere rikskansler Peder Griffenfeldt, men han falt i unåde og var blitt avsatt kun få år tidligere.


 27. Samme år reiste han til Moskva for å undervise ved Lenin-skolen, men havnet etter hvert i unåde og ble sendt til Vladivostok.


 28. I sine yngre år ble Lepida forlovet med Claudius, men hennes foreldre falt i unåde hos Augustus, og keiseren opphevet forlovelsen.


 29. Dermed falt han i unåde hos kongen da denne etter to år vendte tilbake til makten, og måtte vente en stund til han ble tatt til nåde igjen.


 30. Hans miljø tvilte på om Trotskij i det hele tatt hadde falt i unåde hos Josef Stalin, og var sikker på at han drev politisk undergravingsarbeid.


 31. Affæren var en skandale i München og for å gjøre saken verre falt Wagner i unåde blant medlemmer av hoffet som fryktet hans innflytelse på kongen.


 32. Ettergivenheten hadde riktignok sine grenser: Allerede i 1823 ble den frittalende Arwidsson avsatt fra akademiet i unåde, og han emigrerte til Sverige.


 33. Retretten fortsatte snart inn i Ungarn, og den sviktende krigslykken særlig etter nederlaget i slaget om Romania gjorde at han havnet i unåde hos Hitler.


 34. I 1768 hadde han skrevet et brev til kongen om den dårlige innflytelsen grev Holck hadde på ham, noe som medførte at Brandt samme år ble avskjediget i unåde.


 35. En av kapteinene, Jan van Brakel, tilbød sine tjenester slik at han kunne rehabilitere seg, han var falt i unåde etter at han hadde latt sine mannskaper plyndre Sheerness.


 36. Samtidig frasa foreldrene seg navnet Beauharnais, for å dempe den åpenbare forbindelsen til Napoleon, som var falt i unåde, og bosatte seg med barna i München, i Palais Leuchtenberg i München.


 37. De fortellende elementene i taket illustrerer at Gud skapte verden som en perfekt skapelse og plasserte menneskeheten i den, at menneskeheten falt i unåde og ble straffet med døden og adskillelse fra Gud.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ unyttige unødig ››

Generell informasjon om "unåde" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet unåde som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "unåde" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "unåde".