Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for uinnskrenkede

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet uinnskrenkede, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke uinnskrenkede i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "uinnskrenkede".

Uinnskrenkede i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet uinnskrenkede i en setning.


  1. I 1917 innledet Tyskland sin uinnskrenkede ubåtkrig, som også rammet fisket på Færøybankene.


  2. I 1917 tilbakeleverte han alle sine tyske ordener i protest mot Tysklands uinnskrenkede ubåtkrig.


  3. Prisene var imidlertid gode under krigen, så frem til den uinnskrenkede ubåtkrigen begynte i 1917, solgte færøyingene især klippfisk til Sør-Europa.


  4. Landet undergikk en massiv industrialisering, samtidig som Josef Stalin holdt det russiske samfunnet i et jerngrep med sin tilnærmet uinnskrenkede makt.


  5. Tilbake i 1915, etter senkingen av Lusitania, hadde Tyskland stoppet den uinnskrenkede ubåtkrigføringen i Atlanterhavet av frykt for å trekke USA inn i konflikten.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Færøyene_under_første_verdenskrig, https://no.wikipedia.org/wiki/Roald_Amundsen, https://no.wikipedia.org/wiki/Russlands_historie, https://no.wikipedia.org/wiki/Vestfronten_(første_verdenskrig)

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ uinnredet uinnskrenket ››

Generell informasjon om "uinnskrenkede" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet uinnskrenkede som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "uinnskrenkede" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "uinnskrenkede".