Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for ubalanser

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet ubalanser, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke ubalanser i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "ubalanser". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av ubalanser kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: ubalansert og ubalanserte. Hvis du klikker på bøyningen av ubalanser som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Ubalanser i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet ubalanser i en setning.


  1. Dette ble tydelig første ut på 1980-tallet, med alvorlige strukturelle ubalanser.


  2. For å utligne ubalanser mellom forbruk og produksjon av elektrisk kraft, må det finnes reserver i kraftproduksjonssystemet som kan aktiveres.


  3. Selv om hjertebank og hjerteflimmer kan indikere hjertelidelser, har slike symptomer i denne perioden av livet vanligvis sammenheng med ubalanser i østrogennivåene.

Ubalansert i en setning

Ubalansert er en bøyningsform av ubalanser, nedenfor finner du eksempelsetninger for ubalansert.


  1. Sideroret hadde Hawker's vanlige buede utforming med et dypt vidt ubalansert ror.


  2. Når en balansert matekabel ønskes brukt sammen med en ubalansert utgang fra senderen, kan også en balun brukes mellom senderen og matekabelen.


  3. Enkeltvis kan de enkelte scener virke overlesset og ubalansert, men sett under ett er taket en oversiktlig komposisjon med avstemte fargetoner.


  4. Innen vitenskap og teknologi beskriver kast en ubalansert fordeling av den roterende massen, for eksempel i et dekk, en felg eller et helt hjul.


  5. Når en ubalansert matekabel kobles rett til en balansert antenne, vil det ved sending kunne oppstå common-mode-strømmer i matepunktet som vil følge matekabelen tilbake til senderen.

Ubalanserte i en setning

Ubalanserte er en bøyningsform av ubalanser, nedenfor finner du eksempelsetninger for ubalanserte.


  1. Spillet egner seg best med syv spillere ettersom runder med færre har en tendens til å bli svært ubalanserte.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ ubalansen ubarmhjertig ››

Generell informasjon om "ubalanser" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet ubalanser som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "ubalanser" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "ubalanser".