Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for tunnelløp

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet tunnelløp, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke tunnelløp i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "tunnelløp". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av tunnelløp kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: tunnelløpene og tunnelløpet. Hvis du klikker på bøyningen av tunnelløp som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Tunnelløp i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet tunnelløp i en setning.


  1. Utbyggingen er planlagt ferdig i 2024 og skal gi strekningen dobbeltspor i to enkle tunnelløp.


  2. I 2013 startet byggingen av et nytt tunnelløp på 7800 meter, som fikk gjennomslag i august 2017.


  3. Ved toveis trafikk i samme tunnelløp er grensen ved liten trafikk (ÅDT under 1500) satt til 8 %, ved stor trafikk 7 %.

Tunnelløpene i en setning

Tunnelløpene er en bøyningsform av tunnelløp, nedenfor finner du eksempelsetninger for tunnelløpene.


  1. Det er tverrforbindelser mellom tunnelløpene hver 500.

Tunnelløpet i en setning

Tunnelløpet er en bøyningsform av tunnelløp, nedenfor finner du eksempelsetninger for tunnelløpet.


  1. Det nye tunnelløpet ble åpnet for trafikk 13.


  2. Det andre tunnelløpet er nå stengt og skal rehabiliteres.


  3. Den hadde heller ingen rømningsveier utenom selve tunnelløpet.


  4. Det nye tunnelløpet har et tversnitt på 68 m² og en diameter på 9,07 meter.


  5. I 1996 ble det eldste tunnelløpet utvidet i høyden til 4,5 meter standard høyde.


  6. Dette tunnelløpet ble drevet med tunnelboremaskinen Madam Felle som tidligere hadde boret Fløyfjellstunnelens to løp.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ tunnelkompleks tunnelstasjonene ››

Generell informasjon om "tunnelløp" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet tunnelløp som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "tunnelløp" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "tunnelløp".