Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for trommespill

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet trommespill, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke trommespill i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "trommespill". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av trommespill kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: trommespilling. Hvis du klikker på bøyningen av trommespill som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Trommespill i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet trommespill i en setning.


  1. Noaidekunst og trommespill krevde medfødt evne og årelang opplæring.


  2. Hans perfeksjonisme som musiker kunne ofte føre til at han irettesatte Starkeys trommespill og Harrisons gitarsoloer.


  3. Samtidig var det i denne perioden (1965-1967) at han virkelig bidro kunstnerisk til bandet med trommespill på Ticket to Ride, Rain, Tomorrow Never Knows og A Day in the Life.

Trommespilling i en setning

Trommespilling er en bøyningsform av trommespill, nedenfor finner du eksempelsetninger for trommespilling.


  1. Her ble det brukt mye kraftige, rolige blåseinstrumenter og mindre, enkel gitar og trommespilling.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ trommeslagere trommespiller ››

Generell informasjon om "trommespill" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet trommespill som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "trommespill" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "trommespill".