Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for torskefiske

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet torskefiske, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke torskefiske i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "torskefiske". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av torskefiske kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: torskefisken, torskefiskene, torskefisker, torskefiskeriene, torskefiskerier og torskefisket. Hvis du klikker på bøyningen av torskefiske som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Torskefiske i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet torskefiske i en setning.


 1. Der er det ingen torskefiske i dag.


 2. Innbyggerne i Niaqornaarsuk lever av torskefiske.


 3. Kjøpmennene i Bergen engasjerte seg i sildefiske og torskefiske på Vestlandet slik at dette ble utviklet, men ikke i det som skjedde på lofotfisket langt unna.


 4. I seks år, fra 1873 til 1883, var det omfattende torskefiske rundt Spitsbergen, men sommeren 1883 vendte fiskeflåten på 18 båter tomhendt tilbake til fastlandet.


 5. Der line kom i bruk andre steder i Norge, var muligheten for torskefiske året rundt til stede, og dermed kunne det oppnås større utnytting av den investerte kapital.


 6. Ikke bare i Lofoten blomstret det opp et kommersielt torskefiske, også nordover helt til Vardø og helt sør til Mørekysten kom dette sesongfiskeriet i gang på omtrent samme tid.

Torskefisken i en setning

Torskefisken er en bøyningsform av torskefiske, nedenfor finner du eksempelsetninger for torskefisken.


 1. Fugler som overvintrer i Japan er imidlertid svært avhengige av torskefisken alaskatorsk (Theragra chalcogramma) for å klare seg.

Torskefiskene i en setning

Torskefiskene er en bøyningsform av torskefiske, nedenfor finner du eksempelsetninger for torskefiskene.


 1. De vanligste torskefiskene i Stjørdalsfjorden er torsk, hvitting, hyse og sei.

Torskefisker i en setning

Torskefisker er en bøyningsform av torskefiske, nedenfor finner du eksempelsetninger for torskefisker.


 1. Den tar også krabbelarver, pilormer, sildefisker og torskefisker.


 2. Lake (Lota lota) er en fiskeart i brosmefamilien (en undergruppe av torskefisker som tidligere ble regnet til torskefamilien, noe enkelte fortsatt gjør).

Torskefiskeriene i en setning

Torskefiskeriene er en bøyningsform av torskefiske, nedenfor finner du eksempelsetninger for torskefiskeriene.


 1. Den såkalte Lønnsomhetskomiteen ble nedsatt, og diskusjonene gikk på hvordan torskefiskeriene skulle bli lønnsomme nok for fiskerne på havet, industrien på land og for samfunnet som helhet.

Torskefiskerier i en setning

Torskefiskerier er en bøyningsform av torskefiske, nedenfor finner du eksempelsetninger for torskefiskerier.


 1. Det opprinnelige fiskeredskapet på lofotfisket og andre torskefiskerier i Nordland var juksa, eller håndsnøre som det også ble kalt.

Torskefisket i en setning

Torskefisket er en bøyningsform av torskefiske, nedenfor finner du eksempelsetninger for torskefisket.


 1. På 1880-tallet tok økonomien seg opp igjen som et resultat av torskefisket.


 2. Denne organiseringen ble brukt som modell for torskefisket da Råfiskloven ble vedtatt i 1938.


 3. Sildefisket har hatt stor økonomisk betydning langs kysten i vest, i enkelte perioder viktigere enn torskefisket.


 4. Territoriets økonomi er bygget på fiske, og på grunn av nedgangen i torskefisket utenfor Newfoundland og Labrador har Saint-Pierre og Miquelon blitt veldig hardt rammet.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ torskebestanden torskehoder ››

Generell informasjon om "torskefiske" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet torskefiske som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "torskefiske" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "torskefiske".