Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for tilbakefall

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet tilbakefall, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke tilbakefall i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "tilbakefall". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av tilbakefall kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: tilbakefalle, tilbakefallsrate og tilbakefallsraten. Hvis du klikker på bøyningen av tilbakefall som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Tilbakefall i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet tilbakefall i en setning.


 1. Kognitiv atferdsterapi kan være særlig gunstig for å forebygge tilbakefall.


 2. Personer med kronisk depresjon kan ha behov for medikamenter på ubestemt tid for å unngå tilbakefall.


 3. En minoritet blant pasientene får fullt tilbakefall til opiatavhengighet i løpet av dager eller uker.


 4. På tross av at anhedoni blir mindre alvorlig over lang tid, kan det være et betydelig punkt for tilbakefall.


 5. Gjeldende retningslinjer anbefaler fortsatt antidepressiva i fire til seks måneder etter tilfriskning, for å hindre tilbakefall.


 6. Behandlingen med antidepressiva fortsettes vanligvis i minst 16-20 uker etter tilfriskning for å minimere sjansen for tilbakefall.


 7. Vellykket psykoterapi ser ut til å hindre tilbakefall av depresjon selv etter terapien er avsluttet eller erstattet av spredte vedlikeholdstimer.


 8. Rundt 90 % av alle med alvorlig depresjon, med eller uten psykotiske trekk, og der de fleste også har andre psykiske lidelser, opplever tilbakefall.


 9. Vellykket psykoterapi synes å redusere tilbakefall av depresjon selv etter at den er avsluttet eller blitt erstattet av sporadiske vedlikeholdstimer.


 10. Legemiddelet brukes som beskyttende behandling rett etter operasjon eller stråling for å forhindre tilbakefall, samt ved behandling av brystkreft med spredning.


 11. Forvaring regnes som straff og erstatter vanlig utmålt straff overfor personer som har begått alvorlig kriminalitet og hvor risikoen for tilbakefall oppfattes som stor.


 12. Siden alkoholisme ledsages av en rekke faktorer som oppmuntrer en person til å fortsette å drikke, må alle faktorene være tatt hånd om for å kunne forhindre tilbakefall.


 13. Det streves etter å optimalisere strålningens felt og dose, for å minske skade på friskt vev, men samtidig gi så stort felt og dose at risikoen for tilbakefall minimeres.


 14. Ingen av foreldrene kan imidlertid komme på åpningen; Bud kommer ikke fordi han tror klubben vil forårsake et tilbakefall, og Elaine fordi hun har hørt at Sean skal være der.


 15. Disse bygget tildels på en erfaring om at det ikke alltid var nok å få klienter/pasienter til å fungere bedre det måtte skje i familiekretsen hvis en skulle unngå tilbakefall.


 16. Angstsymptomer kan ha stor innvirkning på en depressiv lidelse, med forsinket tilfriskning, økt risiko for tilbakefall, større funksjonshemming og økt fare for selvmordsforsøk.


 17. I Demokrati-indeksen i 2011 het det at Russland har vært i en langvarig prosess av tilbakefall som har kulminert med at landet har tatt skrittet fra et hybridregime til et autoritært regime.


 18. Forebygging av tilbakefall er viktig, og for at pasienten skal kunne ha oversikt over fordelaktige ogufordelaktige tanker, lages en skriftlig plan som pasienten kan se på når han eller hun føler behov for det.


 19. Dokumentasjon fra mange randomiserte kontrollerte studier tyder på at fortsatt bruk av antidepressiva etter tilfriskning kan redusere sjansen for tilbakefall med 70 % (41 % på placebo vs 18 % på antidepressiva).


 20. Avgiftning er ikke egentlig å behandle alkoholisme, og det er nødvendig å følge opp avgiftningen med et egnet behandlingsprogram for alkoholavhengighet eller alkoholmisbruk for å redusere risikoen for tilbakefall.


 21. Ulike former for gruppeterapi eller psykoterapi kan benyttes til å håndtere underliggende psykologiske problemer som er relatert til alkoholavhengighet, samt gi ferdigheter som er nødvendige for å forebygge tilbakefall.

Tilbakefalle i en setning

Tilbakefalle er en bøyningsform av tilbakefall, nedenfor finner du eksempelsetninger for tilbakefalle.


 1. I 1983 skulle retten til å drive gruvedrift tilbakefalle til Staten vederlagsfritt i henhold til konsesjonslovene.

Tilbakefallsrate i en setning

Tilbakefallsrate er en bøyningsform av tilbakefall, nedenfor finner du eksempelsetninger for tilbakefallsrate.


 1. Tidlige studier satte raten til rundt 50 %, mens et nyere, kontrollert forsøk fant en tilbakefallsrate på 84 %.

Tilbakefallsraten i en setning

Tilbakefallsraten er en bøyningsform av tilbakefall, nedenfor finner du eksempelsetninger for tilbakefallsraten.


 1. Brukes ECT alene, er imidlertid tilbakefallsraten de første seks månedene svært høy.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ tilbakedannes tilbakeferden ››

Generell informasjon om "tilbakefall" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet tilbakefall som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "tilbakefall" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "tilbakefall".