Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for tilbakebetales

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet tilbakebetales, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke tilbakebetales i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "tilbakebetales".

Tilbakebetales i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet tilbakebetales i en setning.


  1. Den som stiller som kausjonist er dermed en ekstra garanti for banken for at lånet tilbakebetales.


  2. Utgjør utlignet skatt et lavere beløp enn det som er godskrevet, tilbakebetales det overskytende beløpet til skattyteren med renter.


  3. Til sammen 9300 riksdaler ble utbetalt denne dagen, og det ble videre fastlagt dager da resten av skatten skulle tilbakebetales til de enkelte skipreidene.


  4. Når disse skulle tilbakebetales solgte staten krongodset i Nord-Norge, sannsynligvis omfattet salget mer enn halvparten av jorden i dagens Nordland og Troms.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Kausjonist, https://no.wikipedia.org/wiki/Skatt_i_Norge, https://no.wikipedia.org/wiki/Strilekrigen, https://no.wikipedia.org/wiki/Preben_von_Ahnen

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ tilbakebetale tilbakebetaling ››

Generell informasjon om "tilbakebetales" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet tilbakebetales som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "tilbakebetales" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "tilbakebetales".