Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for tilbakebetale

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet tilbakebetale, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke tilbakebetale i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "tilbakebetale".

Tilbakebetale i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet tilbakebetale i en setning.


  1. Videre måtte de tilbakebetale den lønnen de hadde fått.


  2. Men han går, for Coralies skyld, med på å tilbakebetale alle de stjålne pengene.


  3. Denne livsstilen førte til at Wagner oppbygget en enorm gjeld som ble umulig å tilbakebetale.


  4. Brøt de taushetsbestemmelsene, skulle vedkommende tilbakebetale alle pengene som var mottatt og i tillegg 100 000 kroner for hver overtredelse.


  5. Han ble dømt til fire års fengsel og til å tilbakebetale 26,6 millioner kroner til morens tidligere venninne, forretningskvinnen Cecilie Nustad.


  6. Etter unionens etablering ble det klart at pengepolitikken ikke lot seg forsvare, og Stortinget måtte i 1819 godta tunge forpliktelser om å tilbakebetale 3 millioner speciedaler av Danmark-Norges utenriksgjeld.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Frontsøster, https://no.wikipedia.org/wiki/Her_Strange_Wedding, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_flyvende_hollender_(opera), https://no.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_Norge_(2001), https://no.wikipedia.org/wiki/Bjarte_Baasland, https://no.wikipedia.org/wiki/Riksforsamlingen

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ tilbake tilbakebetales ››

Generell informasjon om "tilbakebetale" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet tilbakebetale som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "tilbakebetale" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "tilbakebetale".