Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for tiårige

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet tiårige, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke tiårige i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "tiårige".

Tiårige i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet tiårige i en setning.


  1. Det er en vanlig forestilling at Carroll fortalte historien til den da tiårige Alice og hennes to søstre under en båttur på Isis, som Themsen kalles i Oxford, 4.


  2. Da den lærde William Grindal fra Cambridge-universitetet overtok ansvaret for Elizabeths undervisning i 1544 kunne den tiårige Elizabeth alt skrive engelsk, latin, og italiensk.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ tiåret tiårs ››

Generell informasjon om "tiårige" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet tiårige som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "tiårige" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "tiårige".