Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for tekstilproduksjon

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet tekstilproduksjon, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke tekstilproduksjon i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "tekstilproduksjon". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av tekstilproduksjon kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: tekstilproduksjonen. Hvis du klikker på bøyningen av tekstilproduksjon som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Tekstilproduksjon i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet tekstilproduksjon i en setning.


  1. Med tiden utviklet den seg til å bli et av verdens ledende sentre for tekstilproduksjon.


  2. I renessansen var området et kraftsentrum for tidlig industrialisering rundt tekstilproduksjon, og handel med Portugal og Spania.


  3. Dette gjelder ikke bare landbrukssektoren, men også innen gruver og industri som tekstilproduksjon, olje (i Ogaden og Gambella), gull, skinn og huder (herunder skoproduksjon) og bilproduksjon.

Tekstilproduksjonen i en setning

Tekstilproduksjonen er en bøyningsform av tekstilproduksjon, nedenfor finner du eksempelsetninger for tekstilproduksjonen.


  1. I tillegg til ordinære grunnskoler, ble yrkesmessige ferdigheter formidlet i industriskoler, spesielt innenfor tekstilproduksjonen.


  2. Lys kom fra nær 1000 gassbluss, oppvarming fra sentralvarmeanlegg og et rørledningssystem for vann og damp sikret riktig luftfuktighet for tekstilproduksjonen.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ tekstilmaskiner tekstilprodukter ››

Generell informasjon om "tekstilproduksjon" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet tekstilproduksjon som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "tekstilproduksjon" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "tekstilproduksjon".