Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for sydover

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet sydover, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke sydover i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "sydover".

Sydover i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet sydover i en setning.


 1. Ruten fra Framheim til polpunktet gikk direkte sydover over Rossbarrieren.


 2. Deretter bar det igjen sydover gjennom Frankrike, og til slutt nordover gjennom Tyskland mot Danmark.


 3. Et sagn forteller om at Suliskongen sovnet og hans syv sprelske døtre dro sydover for å danse i måneskinnet.


 4. De kristne statene presset muslimenes nordgrense sydover, men det var ingen entydig kamp kristne mot muslimer.


 5. Lind, Rigmor, Lionel, Charente og Gudvang hadde samlet seg nær Måseskär ved åttetiden og seilte sakte sydover.


 6. Noen dro sydover til det jordbruksrike Trøndelag, mens andre utvandret til Island i stor skala, som høvdingen på Borg.


 7. Parken ligger i skråningen ned fra høydedraget som går fra Ola Narr og sydover og er den store parken for det tettbygde Tøyen.


 8. Noen trakk seg sydover igjen, mens en del passerte Norskerenna (som var betraktelig smalere enn nå) i sin jakt på reinen og nytt land.


 9. De britiske skipene seilte sydover forbi København, da man herfra bedre kunne unngå de danske landbatterier, Sixtus, Quintus og Trekroner.


 10. Den skal ha en liten utbredelse syd for Phuket i Thailand, men hovedbestanden finnes syd for Songkhla i Thailand og sydover inn i de sentrale fjellstrøkene på Malayahalvøya.


 11. Ruinparken strakte seg imidlertid opprinnelig lengre sydover, og den sydlige delen av Hallvardskatedralen ligger nå under et betonglokk anlagt i forbindelse med utvidelsen av Bispegatas østre forlengelse i 1960-årene.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ sydligste sydpol ››

Generell informasjon om "sydover" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet sydover som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "sydover" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "sydover".