Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for sydlige

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet sydlige, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke sydlige i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "sydlige".

Sydlige i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet sydlige i en setning.


 1. På den sydlige halvkule er det omvendt.


 2. I sydlige Norge langs kysten til Rogaland.


 3. Nordgrensen er i sydlige Sverige og Finland.


 4. Den er utbredt i det sentrale og sydlige Europa.


 5. Hvelvingene i den sydlige del måtte også mures om.


 6. Dyrene holder til hovedsakelig i det sydlige Afrika.


 7. Det sydlige länet var Gävleborgs län (med Härjedalen).


 8. I Langøens sydlige ende ble det bygget bro til Arsenaløen.


 9. Hanif Kureishi vokste opp i en av Londons sydlige forsteder.


 10. På den sydlige bredden er Nine Elms i øst og Battersea i vest.


 11. Den sydlige siden er i nærheten av kunstgalleriet Tate Modern.


 12. Bildene kan brukes både for den nordlige og den sydlige halvkule.


 13. General Annet overgav seg nær Ilhosy, på den sydlige del av øya 8.


 14. I deler av de sydlige Alpene ble mer enn 60 % av setrene lagt ned.


 15. Elva Alna hadde utløp der den sydlige delen av parken ligger i dag.


 16. Det tok ikke lang tid før oppstanden i det sydlige Baden ble slått ned.


 17. Veiens sydlige endepunkt er Nishammartunnelen rundkjøring inne i tunnelen.


 18. Den store bondeoppstanden ble innledet i den sydlige delen av Schwarzwald.


 19. Den utgjør med 65 km lengde en av de større sydlige sidedalene til Inndalen.


 20. Provincia di Campobasso) er en provins i regionen Molise i det sydlige Italia.


 21. De sydlige områdene av Tunisia (ca førti prosent) er en del av ørkenen Sahara.


 22. I den sydlige enden av Islands Brygge lå det inntil 2009 kun en REMA 1000 og T.


 23. Inkvisisjonen var et svar på katarenes økende kjetteri i det sydlige Frankrike.


 24. Parco Naturale dei Monti Lucretili befinner seg i den sydlige delen av provinsen.


 25. Her finner vi helgenene Kosmas og Damian nederst til høyre i det sydlige vinduet.


 26. Baranov-Rossiné ble født i inn en jødisk familie i Kherson i det sydlige Ukraina.


 27. Han slo seg ned på den sydlige enden av øyen i fyrstedømmet Badong nær byen Kotta.


 28. Det sydlige Portugal består av lave platåer med skiferbergarter, kalk- og sandstein.


 29. En av tidens mest berømte kabelbaner var Mount Lowe Railway i det sydlige California.


 30. I sydlige populasjoner kan vintersøvnen være kortere, og i noen tilfeller helt utebli.


 31. Pilegrimer brukte å ta med seg urter fra sydlige land, som munkene dyrket i hagene sine.


 32. En annen ferge gikk fra Toldboden til Dokøen for de som arbeidet på Holmens sydlige del.


 33. Kontinentalplaten Baltika lå da på den sydlige halvkule, midt mellom sydpolen og ekvator.


 34. Emporia er innkjøpssenter i Skåne nær Malmö Arena og Station Hyllie i det sydlige Sverige.


 35. Han ville lære å kjenne de de hvite, glitrende byer, de appelsinduftende, sydlige blomster.


 36. Meiningen er distriktshovedstad i Landkreis Schmalkalden-Meiningen i det sydlige Thüringen.


 37. Haukadalsætten under Snorres måg Gisurr Torvaldsson hevdet sin makt over det sydlige Island.


 38. Før han ble utnevnt til statsminister var han borgermester i Prades i det sydlige Frankrike.


 39. I oktober hvert år kommer halvparten av verdens 600 000 sydlige sjøelefanter hit for å yngle.


 40. Enghvitvinge er ennå ikke funnet i Danmark, men noen steder i det sydlige og østlige Sverige.


 41. Gimsing kirke er en kirkebygning i Gimsing i den sydlige utkant av Struer i Jylland i Danmark.


 42. I de påfølgende år ble slottet innredet, og i 1618 skal den sydlige delen ha stått helt ferdig.


 43. Hæren ødela all motstand i den sydlige delen av Gallia etter å ha delt seg opp i flere partier.


 44. De veldige steppene i det sydlige Russland ble i forhistorisk tid befolket av nomadiske stammer.


 45. Da han ble overført til domkirken fikk han et hvelvet rom som lå under det sydlige hjørneti koret.


 46. Leptotes pirithous finnes i den vestlige delen av det sydlige og Mellom-Europa, nord til Tyskland.


 47. Alpene dekker halve arealet til Sveits, og strekker seg i en bue gjennom den sydlige delen av landet.


 48. Under den kalde krigen var regimentet stasjonert i lagunemiljøet på den sydlige flanken av Nordøst-Italia.


 49. Fra 1990-tallet er de sentrale og sydlige delene av havnen blitt omdannet til bolig- og forretningsformål.


 50. Inspirert av ideer fra land i det sydlige Europa ble Frederiksstaden nord for Kongens Nytorv grunnlagt i 1748.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ sydlig sydligere ››

Generell informasjon om "sydlige" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet sydlige som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "sydlige" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "sydlige".