Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for stjernebildet

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet stjernebildet, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke stjernebildet i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "stjernebildet".

Stjernebildet i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet stjernebildet i en setning.


 1. WASP-12b befinner seg 800 lysår unna i stjernebildet Kusken.


 2. Stella Polaris er det latinske navnet på Nordstjernen, en stjerne i stjernebildet Lille bjørn.


 3. Messier 18 eller M18 (også betegnet NGC 6613) er en åpen hop av stjerner i stjernebildet Skytten.


 4. NGC 4921 er en spiralgalakse som ligger rundt 320 millioner lysår unna jorden i stjernebildet Berenikes hår.


 5. Sørlige ringtåken eller NGC 3132 er en planetarisk tåke som ligger rundt 2 000 lysår unna jorden i stjernebildet Seilet.


 6. Han fant at tettheten av stjerner økte i en viss retning på himmelen, som var Melkeveiens sentrum, i stjernebildet Skytten.


 7. Solapex, retningen av solens bevegelse gjennom det interstellare rommet, er omtrent mot stjernebildet Herkules og stjernen Vegas nåværende posisjon.


 8. Hun distanserer seg selv fra andres spekulasjoner, slik som Graham Hancocks om at Angkor Wat er en del av en representasjon av stjernebildet Dragen.


 9. Retningen som solen ferdes i gjennom rommet i Melkeveien relativt til andre nærliggende stjerner (Solapex), er mot stjernen Vega i stjernebildet Lyren.


 10. Dea Caelestis ble identifisert med stjernebildet Jomfruen (fra latin Virgo) som holdt rettferdighetens guddommelig balanse, det vil si stjernebildet Vekten (latin Libra).


 11. Beta Eridani (Beta Eri, β Eridani, β Eri) er den nest lyssterkeste stjernen i stjernebildet Floden, beliggende i den nordøstlige enden av stjernebildet nær grensen mot Orion.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ stjernebilder stjernedannelsen ››

Generell informasjon om "stjernebildet" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet stjernebildet som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "stjernebildet" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "stjernebildet".