Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for stikkende

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet stikkende, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke stikkende i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "stikkende".

Stikkende i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet stikkende i en setning.


  1. Om det blir brukt spiker må de slåes godt inn så de ikke blir stikkende ut om slitekjølen blir nedslitt.


  2. Lukten har blitt beskrevet som en mye rikere og fyldigere versjon av isopropanol, uten dens stikkende stramhet.


  3. Hodet er relativt sett lite i forhold til resten av fuglen og øyene relativt små, og med gule stikkende sorte pupiller.


  4. Kongen bandt skipene side ved side av sitt eget, slik at Ormen Lange lå i midten med sin baug stikkende lengre ut enn noen av de andres.


  5. Om identifikasjonen er korrekt eller ikke er dette værbitte ansiktet med stikkende øyne, sammenknepte lepper og stive kjever et portrett av et helt bestemt individ.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ stikken stikkene ››

Generell informasjon om "stikkende" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet stikkende som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "stikkende" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "stikkende".