Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for steppene

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet steppene, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke steppene i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "steppene".

Steppene i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet steppene i en setning.


 1. Tordenbygene blir sjelden kraftige bortsett fra i fjellområdene og på de sørlige steppene.


 2. Da plog av stål ble oppfunnet ble menneskene i stand til å snu den tykke jorden på steppene.


 3. De kunne tidvis ta helt til seg xiongnuenes levestil og forbli på steppene i frykt for straff.


 4. De veldige steppene i det sydlige Russland ble i forhistorisk tid befolket av nomadiske stammer.


 5. Syd for taigaen lå de gigantiske steppene, skogløst sletteland der mesteparten av jordbruket foregikk.


 6. De opprinnelige indoariere er forsøkt identifisert med Andronovokulturen på de sentralasiatiske steppene 2200-1600 f.kr.


 7. De ekspanderte videre østover, over elva Don og ut på de kirgisiske steppene, men her møtte de sin skjebne, i form av hunerne.


 8. Tredje bind var Tselina, Jomfrulandet; Jomfrulandplanen var Khrusjtsjovs initiativ for å åpne steppene i Kasakhstan og Altaj-regionen for jordbruk i 1954.


 9. Uralfjellene strekker seg 2 498 kilometer fra steppene i Kasakhstan til Nordishavet, med øyene Vajgatsj og Novaja Semlja som en fortsettelse av fjellkjeden.


 10. I tidligere tider var det store flokker med planteetere på steppene, som bison og gaffelbukk i Nord-Amerika, mens det i Eurasia var villhester og saigaantilope.


 11. I løpet av høsten hadde den sovjetiske generalen Georgij Zjukov, ansvarlig for strategisk planlegging i Stalingradområdet, konsentrert massive sovjetiske styrker på steppene nord og sør for byen.


 12. Borodin brukte kaukasiske og sentralasiatiske temaer i sin musikk, spesielt i operaen Fyrst Igor (ikke fullført), og i sine symfonier, for ikke å snakke om hans symfoniske dikt På steppene i Sentral-Asia.


 13. I Russland og Ukraina var steppene tidligere tilholdssted for visent (europeisk bison Bison bonasus), tarpanhest (Equus ferus ferus) og aigaantilope (Saiga tatarica), men disse er enten utryddet eller sjeldne.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ steppen stepper ››

Generell informasjon om "steppene" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet steppene som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "steppene" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "steppene".