Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for steinkirke

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet steinkirke, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke steinkirke i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "steinkirke". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av steinkirke kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: steinkirkearkitektur, steinkirken, steinkirkene og steinkirker. Hvis du klikker på bøyningen av steinkirke som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Steinkirke i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet steinkirke i en setning.


 1. I 1542 ble det reist en steinkirke.


 2. En steinkirke ble gjenoppbygd i 1095.


 3. Vår Frue kirke er en steinkirke i Trondheim.


 4. Etter få år ble den erstattet med en lang steinkirke.


 5. Vickleby Kirke er en steinkirke fra midten av 1100-tallet.


 6. På denne øyen ligger Talgje kirke, en steinkirke fra middelalderen.


 7. I Tjøme sentrum ligger Tjøme kirke, en steinkirke av larvikitt fra 1867.


 8. Talgje kyrkje på Gard er en steinkirke i romansk stil datert til ca 1150.


 9. Sakshaug gamle kirke er ei steinkirke fra 1100-tallet i Inderøy i Trøndelag.


 10. Trondenes kirke fra ca 1250 er verdens nordligste steinkirke fra middelalderen.


 11. I likhet med andre svenske laftekirker fra middelalderen ligner den en steinkirke.


 12. Vik hadde også en steinkirke, Hove kirke, men hadde ikke økonomi til å holde alle tre.


 13. Den nåværende kirken er bygd i 1190, men det har stått minst én steinkirke og én stavkirke på stedet.


 14. Vanse kirke er en middelaldersk steinkirke lokalisert mellom Prestvannet i øst og Brastadvannet i vest.


 15. På denne gården har det også stått ei kirke, men det er uklart om det var ei lita stavkirke eller ei steinkirke.


 16. Selve kirkebygget var en steinkirke og skal ha vært den første kirken av dette slaget i Nordhordland etter reformasjonen.


 17. Denne kan etter kort tid ha blitt erstattet av en steinkirke, noe som har gjort at Vår Frue kirkes offisielle 800-årsjubileum er satt til 2007.


 18. Tidligere har det stått en stavkirke som sannsynligvis ble bygd på 1100-tallet, en tømmerkirke fra begynnelsen av 1600-tallet og en steinkirke fra 1743.


 19. I løpet av 1000-tallet ble en steinkirke bygget i Bury St Edmunds, som igjen ble erstattet av en større kirke i 1095, og Edmunds relikvier ble overført dit.


 20. Siden det var en steinkirke, gikk det hardt ut over steingardene, da de fineste steinene skal ha blitt plukket ut fra disse, slik at steingardene stod ribbet igjen.


 21. Byggverket er i stein og tre og har 245 plasser.Middelaldersk steinkirke i romansk stil er kor i den nåværende kirken, og det gamle koret er sakristi (restaurert 1958).


 22. Paa Gaarden findes Grunden af en grundmuret Bygning i en temmelig Circumferance og mange stykker av Tag- og Mursten ..., hvilket skulle bety at han mente kirken måtte ha vært ei steinkirke.


 23. Jensenius mener at arkeologisk materiale ikke gir entydig støtte til Christies råtehypotese, endring i størrelse eller overgang til steinkirke kan også være forklaring på at jordgravde stolper gikk ut av bruk.

Steinkirkearkitektur i en setning

Steinkirkearkitektur er en bøyningsform av steinkirke, nedenfor finner du eksempelsetninger for steinkirkearkitektur.


 1. Dette er et vanlig dekorinnslag knyttet til middelalderens steinkirker på Vestlandet og i Trøndelag, og en antar at den skyldes påvirkning fra ornamentikk knyttet til normannisk steinkirkearkitektur.

Steinkirken i en setning

Steinkirken er en bøyningsform av steinkirke, nedenfor finner du eksempelsetninger for steinkirken.


 1. Han engasjerte seg i restaurering av den gamle steinkirken og sikret støtte av staten til arbeidet.


 2. Den store steinkirken i Vang ble tegnet av sognepresten Abraham Pihl og arbeidet fullført av Svend Aspås.


 3. Forut for denne steinkirken fra ca 1150 til 1210 må det antagelig ha stått et gudshus av tre her i ca 150 år.


 4. Rundt år 1110 ble kirken på Kapitelberget bygget, og dette er den eldste steinkirken man kjenner til i distriktet.


 5. Bispesetets kirke (domkirke) ble steinkirken Ólavskirkjan, oppkalt etter Olav den hellige, som ble bygd på 1200-tallet.


 6. Utgravinger under steinkirken i Hørning avdekket rester av en tidligere trekirke med jordgravde stolper satt rett over en gravhaug fra omkring år 1000.


 7. I denne ble det funnet en tom grav, og det er mulig at Sveins lik ble begravet i denne kirken, for så å bli overført til den senere steinkirken som ble bygget rundt 1030.

Steinkirkene i en setning

Steinkirkene er en bøyningsform av steinkirke, nedenfor finner du eksempelsetninger for steinkirkene.


 1. Disse steinkirkene er også de største blant åttekantkirkene.


 2. Det er også funnet spor etter stolpebygg i grunnen under noen av steinkirkene.


 3. Slik det er vanlig for de trønderske steinkirkene, er koret den eldste delen av kirkebygget.


 4. Disse steinkirkene ble ofte bygget etter at stavkirkene på de samme stedene var blitt for små.


 5. For eksempel ble de tre steinkirkene Sør-Fron, Røros og Vang oppført innenfor en relativt kort periode og med Svend Aspås involvert.


 6. Det er ellers uvisst om det har eksistert trekirker med annen byggeteknikk i perioden mellom kirkene med jordgravde stolper og de romanske steinkirkene.


 7. I omtalen av de oktogonale kirkene nevner Norges kunsthistorie de store steinkirkene i Sør-Fron og Vang spesielt, og beskriver Røros kirke som 1700-tallets mest monumentale kirkebygg:.

Steinkirker i en setning

Steinkirker er en bøyningsform av steinkirke, nedenfor finner du eksempelsetninger for steinkirker.


 1. Kirkene i distriktet har tradisjonelt vært rikt utsmykkede steinkirker.


 2. Rester av stolpekirker finnes også under steinkirker som Mære og Kinsarvik.


 3. Til sammenligning har Sverige 900 og Danmark 1800 steinkirker fra mellomalderen.


 4. Stolpekirkene kan også ha blitt erstattet med stavkirker eller steinkirker av andre grunner.


 5. Problemet i norsk sammenheng er at få romanske steinkirker med sikker datering er bevart i Norge.


 6. Det er funnet arkeologiske spor etter kirker med jordgravde stolper under eksisterende steinkirker i Danmark.


 7. I årene 800-1000 ble en del trekirker erstattet av steinkirker, etter år 1000 ble de fleste kirker oppført av murverk.


 8. Flere klokkestøpuler i treverk ved steinkirker i blant annet Essex har en konstruksjon som minner om norske stavkirker.


 9. I byene og i Sør-Sverige og Danmark ble trekirkene erstattet av steinkirker fra slutten av 1000-tallet og utover 1200-tallet.


 10. Kirka har alltid hatt hovedinngang i portalen midt på sørveggen av skipet, mens det vanlige i trønderske steinkirker er inngang gjennom tårnet i vestenden.


 11. De har også en del detaljer som imiterer steinarkitektur, blant annet kapiteler på stavene, og gir inntrykk av å være inspirert av steinkirker av basilikatypen.


 12. Utgravinger viser at mange eksisterende steinkirker i Tyskland, Nederland og Belgia fra middelalderen har hatt en forgjenger av reisverk, oftest med jordgravde stolper.


 13. Heretter ble den romanske stil raskt dominerende, unntatt i Norge, hvor stavkirkene av tre fikk regionalt stilpreg, skjønt det også ble reist steinkirker i romansk stil.


 14. Med unntak av stavkirkene i Norge er de eldste steinkirker i norrøn tid i Norden bygget i romansk stil, og de tidligste påtrufne kalkmalerier går tilbake til 1080-tallet.


 15. Blant åttekantkirkene er tre steinkirker blant landets største kirkebygg: Røros (1640 sitteplasser), Trefoldighetskirken (1000 plasser, tidligere 1200), og Vang (1000 plasser).


 16. Blant åttekantkirkene er tre steinkirker blant landets største kirkebygg: Røros (1640 sitteplasser), Trefoldighetskirken (1 000 plasser, tidligere 1 200), og Vang (1 000 plasser).


 17. Det ble kanskje reist så mange som 1000 stavkirker i mellomalderen (Storsletten skriver at det kan ha vært reist så mye som 2000), men bare 271 steinkirker (160 av disse eksisterer fortsatt).


 18. Dette er et vanlig dekorinnslag knyttet til middelalderens steinkirker på Vestlandet og i Trøndelag, og en antar at den skyldes påvirkning fra ornamentikk knyttet til normannisk steinkirkearkitektur.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ steinkirka steinkjerne ››

Generell informasjon om "steinkirke" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet steinkirke som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "steinkirke" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "steinkirke".