Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for statusen

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet statusen, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke statusen i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "statusen".

Statusen i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet statusen i en setning.


 1. Den nye statusen trådte ikraft 22.


 2. Ceres ble da tildelt statusen dvergplanet.


 3. Av byene hadde 116 statusen kretsfrie byer.


 4. Den juridiske statusen til helotene er kompleks.


 5. Varuna er kandidat til statusen som dvergplanet.


 6. Den ble gitt statusen som et kommunestyre den 31.


 7. Av samme grunn er den økologiske statusen dårlig.


 8. Orcus er en kandidat til statusen som dvergplanet.


 9. Samme dato ble statusen endret fra landsby til by.


 10. Quaoar er en kandidat til statusen som dvergplanet.


 11. Høvdingene bar spesielle halskjeder som symbol på statusen sin.


 12. Det er mer usikkert hvordan de tidligste helotene fikk denne statusen.


 13. Denne statusen har stedet beholdt til tross for det lave innbyggertallet.


 14. Æthelbald og Offa, de to mektigste kongene, oppnådde denne høye statusen.


 15. Det ble begge ganger flertall for å beholde statusen som avhengig territorium.


 16. Pirater og plyndrere ville kreve en dusør når statusen av deres fangst krevde det.


 17. Brudd ble straffet med bøter som var avhengig av den sosiale statusen til enkelte.


 18. Denne statusen fikk Jamestown i 1859, på ordre av dronning Victoria av Storbritannia.


 19. Vognene var de klart vanligste i trafikk, frem til MX3000 overtok denne statusen i 2008.


 20. Generelt var amtmannstillingene attraktive på grunn av statusen og mulighet for avansement.


 21. Det kan være andre faktorer som påvirker forstyrrelsen, hvilket er den sosioøkonomiske statusen.


 22. De tilhører en populasjon, klassifiseres som dvergplaneter, og hittil har fem fått denne statusen.


 23. Da Ekebergtunnelen Sørenggata/ Kong Håkon 5.s gate åpnet (1995) mistet Bispegata statusen som europavei.


 24. De fem landene har fått denne spesielle statusen gjennom å være de største økonomiske bidragsyterne til EBU.


 25. The Power of Love beholdt den statusen il 1992, da den ble forbigått av Whitney Houstons I Will Always Love You.


 26. Bispegata mistet statusen som riksvei i forbindelse med riksveisrevisjonen (forvaltningsrevisjonen) iverksatt 1.


 27. Gjennom sin makt som censor, klarte han å undersøke den skattemessige statusen for alle byer og provinser i riket.


 28. Men de fleste tilhengere av synet på PMS som en sosial konstruksjon bestrider ikke den medisinske statusen til PMDD.


 29. Mansfield hadde tidligere holdt datteren skjult fra offentligheten, i frykt for at hun skulle miste statusen som sexsymbol.


 30. Etter frigjørelsen ble statusen fra før krigen gjenopprettet, både med tanke på byens inndeling og tettstedenes innlemmelse.


 31. Det var protester mot å innlemme en ny kurfyrste, og den nye statusen trådte ikke i kraft før den ble godkjent på riksdagen i 1708.


 32. Som diskutert overfor har statusen for en mytisk fortelling ikke vært avhengig om den er basert på historiske hendelser eller ikke.


 33. Med denne statusen ble det også oppnevnt en ny region som i dag omfatter kun Jamestown og har det fulle navnet: City of James Town.


 34. I 1980-årene kom London igjen i sentrum med New Wave og punk; til en viss grad ble statusen også gjenopplivet av britpop i 1990-årene.


 35. Det var den kulturelle tilknytningen til Kina, ikke det økonomiske eller militære styrkeforholdet, som avgjorde statusen i hierarkiet.


 36. Den juridiske statusen et sted fikk i middelalderen ved å bli borough ga dem et selvråderett, det vil si de ikke var underlagt fyrster.


 37. Ved London-traktaten av 1839 ble statusen til storhertugdømmet bekreftet som suveren stat og i personalunion med kongen av Nederlandene.


 38. Fumito Ueda har sagt at statusen som forløper til Ico var hans personlige mening, og ikke nødvendigvis riktig med hensyn til spillhistorien.


 39. MFK, PAR og PNP er tilfreds med statusen landet har som et eget land innenfor Kongeriket Nederlandene, mens PAIS er mer lojalt mot Nederland.


 40. I 1968 ble statusen nedgradert først til stoppested og så til holdeplass, før persontrafikken på strekningen ble nedlagt ved årsskiftet 1988–89.


 41. Den uavhengige statusen til disse langobardiske statene kom vanligvis til syne i deres herskeres evne til å skifte lojalitet slik det passet dem.


 42. Rudolf I av Tyskland, som ble tysk-romersk keiser i 1273, avskaffet statusen reichsfrei som var gitt til skogkantonene Uri, Schwyz, og Unterwalden.


 43. Landet mistet imidlertid statusen som supermakt, på grunn av store vanskeligheter med å få etablert et stabilt, post-kommunistisk styresett og økonomi.


 44. Keiseren erklærte den dagen at disse ville være å betrakte som borgere fra den dagen av, da det ville forårsake større problemer å frata dem denne statusen.


 45. Som på de fleste andre områder som berører statusen til sivilt tilsatte i det norske Forsvaret, har Personellforbundet gått i bresjen for det sivile gradssystemet.


 46. Slavenes kår varierte i forhold til statusen de hadde; gruveslavene i Laurion levde i en ekstremt brutal verden, mens slavene i byen levde et ganske uavhengig liv.


 47. Denne statusen falt bort i forbindelse med oppløsningen av Sovjetunionen, men etter at Kirgisistan ratifiserte konvensjonen, ble innsjøen i 2003 igjen et ramsarområde.


 48. Under en folkeavstemning i mars 2013 stemte 1 517 av 1 672 velgere for å beholde statusen som britisk oversjøisk territorium, tre stemte mot (valgdeltakelse over 90 %).


 49. Dette kan tyde på at nakenhet manglet den idealiserte opphøyde status som i gresk kultur, og isteden var å betrakte som den mindreverdige statusen til tjenere og slaver.


 50. Georg Wilhelm forblei lenge ugift, men han hadde et sterkt ønske om å forbedre statusen til elskerinna Eleanor, grevinne av Wilhelmsburg, og deres datter Sophie Dorothea.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Saint-Barthélemy, https://no.wikipedia.org//wiki/Asteroidebeltet, https://no.wikipedia.org/wiki/Fristaten_Preussen, https://no.wikipedia.org/wiki/Helotene, https://no.wikipedia.org/wiki/Solsystemet, https://no.wikipedia.org/wiki/Ghaziabad_(India), https://no.wikipedia.org/wiki/Stor-Sjouten, https://no.wikipedia.org/wiki/Niterói, https://no.wikipedia.org/wiki/Tuvalu, https://no.wikipedia.org/wiki/Woodstock_(Oxfordshire), https://no.wikipedia.org/wiki/Angelsaksere, https://no.wikipedia.org/wiki/Kongeriket_New_Zealand, https://no.wikipedia.org/wiki/Slaveri_i_antikkens_Hellas, https://no.wikipedia.org/wiki/Gortyns_lovkodeks, https://no.wikipedia.org/wiki/Jamestown_(St._Helena), https://no.wikipedia.org/wiki/T-banen_i_Oslo, https://no.wikipedia.org/wiki/Preben_von_Ahnen, https://no.wikipedia.org/wiki/Opposisjonell_atferdsforstyrrelse, https://no.wikipedia.org/wiki/Planet, https://no.wikipedia.org/wiki/Bispegata_(Oslo), https://no.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest, https://no.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Rush, https://no.wikipedia.org/wiki/Det_romerske_keiserriket, https://no.wikipedia.org/wiki/Premenstruelt_syndrom, https://no.wikipedia.org/wiki/Jayne_Mansfield, https://no.wikipedia.org/wiki/Łódź, https://no.wikipedia.org/wiki/Kurfyrstedømmet_Braunschweig-Lüneburg, https://no.wikipedia.org/wiki/Mytologi, https://no.wikipedia.org/wiki/Londons_historie, https://no.wikipedia.org/wiki/Det_kinesiske_tributtsystemet, https://no.wikipedia.org/wiki/Borough, https://no.wikipedia.org/wiki/Luxembourgs_historie, https://no.wikipedia.org/wiki/Shadow_of_the_Colossus, https://no.wikipedia.org/wiki/Curaçao, https://no.wikipedia.org/wiki/Aurdal_stasjon, https://no.wikipedia.org/wiki/Langobarder, https://no.wikipedia.org/wiki/Sveits’_historie, https://no.wikipedia.org/wiki/Russlands_historie, https://no.wikipedia.org/wiki/Claudius, https://no.wikipedia.org/wiki/Sivilt_personell, https://no.wikipedia.org/wiki/Issyk-Kul, https://no.wikipedia.org/wiki/Falklandsøyene, https://no.wikipedia.org/wiki/Etruskisk_kunst, https://no.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm,_hertug_av_Braunschweig-Lüneburg

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ status statuser ››

Generell informasjon om "statusen" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet statusen som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "statusen" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "statusen".