Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for stasjonen

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet stasjonen, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke stasjonen i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "stasjonen". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av stasjonen kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: stasjonene, stasjonenes og stasjonens. Hvis du klikker på bøyningen av stasjonen som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Stasjonen i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet stasjonen i en setning.


 1. Nedgangen til stasjonen i 1963.


 2. Nedgang til stasjonen fra Trondheimsveien.


 3. Innkjørssignalet på stasjonen var derfor rødt.


 4. Det var 460 000 reisende på stasjonen mellom 31.


 5. Det er den eneste stasjonen med alle fire linjer.


 6. Inngang til stasjonen fra Hans Nielsen Hauges gate.


 7. Den siste stasjonen i Chiquitanía var Santo Corazón.


 8. I 1719 ble stasjonen igjen flyttet på grunn av brann.


 9. Den har overgang til linje 1 ved stasjonen Nuevo León.


 10. Denne stasjonen ligger innenfor både takstsone 1 og 2.


 11. Kastrup er den første stasjonen som ligger i takstsone 4.


 12. Disse ble tidligere brukt som saluttkanoner ved stasjonen.


 13. Over nedgangen til stasjonen er det oppført et gatekjøkken.


 14. I 1970 ble stasjonen fjernstyrt, og den ble nedlagt i 2003.


 15. Fra april 2004 til mars 2005 hadde stasjonen 580 000 reisende.


 16. Gravlunden i Husvik ligger 2 km fra stasjonen og har 34 graver.


 17. Den neste stasjonen, Kongens Nytorv ligger i sentrum av København.


 18. Handelsdepartementet bevilget 20 000 kroner til drift av stasjonen.


 19. Når Cityringen åpner, vil stasjonen tilby overgang til Linje M3 og M4.


 20. Landområdet som stasjonen ligger på ble kjøpt gjennom en føderal lov 23.


 21. Hele stasjonen var invitert, og festen åpnet med en velkomsttale av C.A.


 22. Denne stasjonen har heller ingen korresponderende busslinjer til metroen.


 23. Bjorli er den eneste stasjonen mellom Åndalsnes og Dombås som er betjent.


 24. Faren var Frithjof Jacobsen, som senere skulle bli bestyrer på stasjonen.


 25. Det var heller ingen signalfeil, lyssignalet inn til stasjonen viste rødt.


 26. Argentina anla stasjonen Decepción i Fumarole Bay sørvest i Port Foster 25.


 27. I 1957 58 ble stasjonen utvidet med et nytt hovedbygg og et nytt generatorrom.


 28. Reisende er henvist til leskur på en ny perrong, like ved den gamle stasjonen.


 29. Spesielt stasjonen for å etablere sharialoven ble motarbeidet på mange fronter.


 30. En ny forskningsstasjon stod klar i juni 2005 og den gamle stasjonen ble revet.


 31. Et minnesmerke kalt Mahnmal Gleis 17 (Minnesmerket spor 17) finnes på stasjonen.


 32. Ved stasjonen måles temperatur og salinitet i 1, 5, 19 og 75 meters dybde hver dag.


 33. I tillegg til fyrtårnet består stasjonen av et hvelvet betongnaust og to landinger.


 34. Av den første meteorologiske stasjonen finnes det bare tuftene og løse rester igjen.


 35. Tunnelnedgangen befinner seg rett bak stasjonen Fasanvej, som tidligere het Solbjerg.


 36. Ullevål Stadion ligger ved stasjonen med samme navn, som også betjener Sogn studentby.


 37. Larsen fra Grytviken for godt etter en bitter krangel med selskapet som eide stasjonen.


 38. Da hvaloljeprisene sank under den store depresjonen, ble driften ved stasjonen ulønnsom.


 39. De to linjene M1 og M2 skilles efter denne stasjonen, hvor M1 tar av mot Islands Brygge.


 40. I september 1940 ble stasjonen ødelagt av norske styrker og besetningen sendt til Island.


 41. I 2012 roterte stasjonen slik at sonden kunne observere solen gjennom en full solrotasjon.


 42. De ledende tjenestemenn ved delegasjonen er diplomater og stasjonen ledes av en ambassadør.


 43. Menneskene på stasjonen var ikke flittige kirkegjengere, men de stilte opp i byggearbeidet.


 44. Det ble i stedet bygget en ny stasjon på Knapløkken, som ble den fjerde stasjonen i Tønsberg.


 45. Den meteorologiske stasjonen ligger ca tre kilometer fra Olonkinbyen, hvor alt personell bor.


 46. Plassen som har gitt stasjonen navn er oppkalt etter litografen Alois Senefelder (1771–1834).


 47. I november 2005 nektet Statens forsøksdyrutvalg å godkjenne stasjonen og deler av prosjektet.


 48. Dette gjøres fordi stasjon Nexus ikke kan ta sjansen på at biomaten kommer ombord i stasjonen.


 49. Selv om det ble bygget en ny metrostasjon svært nær den gamle stasjonen, ble den gamle stående.


 50. Et vilkår var at amerikanerne skulle fjerne stasjonen og forlate øya straks etter krigens opphør.

Stasjonene i en setning

Stasjonene er en bøyningsform av stasjonen, nedenfor finner du eksempelsetninger for stasjonene.


 1. Åtte av de 16 stasjonene er underjordiske.


 2. Grønland er en av de mindre stasjonene i fellestunnelen.


 3. Litt lenger fra stasjonene ligger store områder med småhus.


 4. Foreningen gav vederlagsfritt alle stasjonene til kommunene.


 5. Alle stasjonene på Cityringen befinner seg dypt under bakken.


 6. I desember 1998 ble arbeid på de ni første stasjonene påbegynt.


 7. Alle stasjonene ble bygget om for å tilpasse seg de nye t-banetogene.


 8. Av de 17 stasjonene på linje M1 og M2 ligger ni under jordens overflate.


 9. Alle stasjonene er markert på bakkenivå med skilt med en blå T på en hvit sirkel.


 10. Den ligger på T-bane 1 (grønn linje) mellom stasjonene Hammarbyhöjden og Kärrtorp.


 11. Den første delen mellom stasjonene Faria Lima og Paulistaet ble offisielt åpnet 25.


 12. Tunnelene er bygget slik at stasjonene ligger høyere enn resten av banestrekningen.


 13. Cut & Cover er brukt på stasjonene Islands Brygge, Frederiksberg og Lergravsparken.


 14. De 17 stasjonene som drives av Network Rail er landets største og mest travle stasjoner.


 15. Alle stasjonene fikk minst ett leskur, hvorav mange var tegnet av arkitekt Arne Henriksen.


 16. Hensikten med stasjonene var å drive kristen misjon overfor landets opprinnelige innbyggere.


 17. Den ligger på Northern-linjens Edgware-gren, mellom stasjonene Golders Green og Belsize Park.


 18. Alle stasjonene, med unntak av Ullevål stadion, ble tegnet på nytt i samme arkitektoniske stil.


 19. Mot øst danner jernbanen med stasjonene Nørrebro stasjon og Bispebjerg grense mot bydelen Østerbro.


 20. Misjonsstasjonen ble etablert i 1691 og var den første av stasjonene som nå er på verdensarvlisten.

Stasjonenes i en setning

Stasjonenes er en bøyningsform av stasjonen, nedenfor finner du eksempelsetninger for stasjonenes.


 1. Isen utenfor fjordmunningen blir benyttet som stasjonenes landingsbane for fly.


 2. Manglende oppfølgingsangrep ga RAF anledning til å få stasjonene i drift igjen, og Luftwaffe angrep heller ikke stasjonenes infrastruktur, som kraftforsyning.


 3. Det var ikke bare stasjonenes størrelse som gjorde at dette materialet ble valgt, men også at det var forbudt å bygge trebygninger i henhold til de lokale bygningsvedtektene.

Stasjonens i en setning

Stasjonens er en bøyningsform av stasjonen, nedenfor finner du eksempelsetninger for stasjonens.


 1. Inne på stasjonen har Telemuseet laget en utstilling og nettside fra stasjonens levetid fra 1918–1964.


 2. Stillverk plasseres gjerne i utbygg på stasjonsbygningen der man fra togekspeditørens kontor lett kan se i begge retninger langs stasjonens spor.


 3. Stillverk er en sentralt plassert innretning (verk) på en jernbanestasjon hvorfra og hvormed man stiller stasjonens sporveksler, signaler og eventuelle sporsperrer.


 4. Sjøforsvarets fartøy Fridtjof Nansen ble sendt for å evakuere mannskapet, men da denne sank ble stasjonens mannskap samt hele besetningen fra Fridtjof Nansen hentet av Honningsvåg fra Marinenes Islandsavdeling den 12.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ stasjon stasjoner ››

Generell informasjon om "stasjonen" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet stasjonen som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "stasjonen" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "stasjonen".