Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for spurtere

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet spurtere, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke spurtere i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "spurtere".

Spurtere i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet spurtere i en setning.


  1. Han ble regnet for å være en av verdens beste spurtere på slutten av 1990-tallet.


  2. Gjennom denne perioden befestet og senere styrket Zabel sin posisjon som en av verdens beste spurtere.


  3. Zabels rolle var her den samme som hos HTC, noe som blant annet innebar rådgivning for Katushas spurtere.


  4. Dessuten gav disse ferdighetene ham muligheten til å vinne mer kuperte etapper og klassikerritt enn en del andre spurtere.


  5. Tilknytningen medførte verken en plass i ledelsen eller fulltidskontrakt, men kun en posisjon som rådgiver for lagets spurtere.


  6. Andre spurtere i Zaberls samtid som tok mange etappeseire i Touren er Jean-Paul van Poppel (9 seire) og Mark Cavendish (30), som var aktive i henholdsvis begynnelsen og slutten av Zabels karriere.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ spurter spurterne ››

Generell informasjon om "spurtere" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet spurtere som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "spurtere" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "spurtere".