Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for sosialminister

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet sosialminister, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke sosialminister i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "sosialminister".

Sosialminister i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet sosialminister i en setning.


  1. Folketrygdloven ble vedtatt av Stortinget i 1966 og iverksatt av sosialminister Egil Aarvik året etter.


  2. Quisling utpekte i stedet Jonas Lie til styresmann for aksjonen i Finnmark med sosialminister Lippestad som nestkommanderende.


  3. Partiet ville også redusere motsetningene med å gi ledende opposisjonelle ledende stillinger; Ivar Vennerström ble sosialminister og Arthur Engberg ble ecklesiastikminister.


  4. Framtidskommissionen ledes av statsminister Fredrik Reinfeldt (M) og består ellers av utdanningsminister Jan Björklund (FP), næringsminister Annie Lööf (C), sosialminister Göran Hägglund (KD), samt følgende personer:.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ sosialmedisin sosialpolitiker ››

Generell informasjon om "sosialminister" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet sosialminister som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "sosialminister" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "sosialminister".