Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for sosialmedisin

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet sosialmedisin, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke sosialmedisin i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "sosialmedisin". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av sosialmedisin kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: sosialmedisinere. Hvis du klikker på bøyningen av sosialmedisin som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Sosialmedisin i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet sosialmedisin i en setning.


  1. Hun er gift med professor i sosialmedisin Steinar Westin, og er søster av biokjemikeren, professor Gudmund Skjåk-Bræk.


  2. Profesjonsstudiet i sosialt arbeid gis ved flere høgskoler og universitet i Norge, og inneholder teori og praksis innenfor blant annet jus, sosialpolitikk, psykiatri, psykologi, sosialmedisin (dvs.


  3. I Norge er bla Per Fugelli og Berthold Grünfeld kjente sosialmedisinere; begge var professorer i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, der Seksjon for sosialmedisin driver forskning og undervisning innen dette faget.

Sosialmedisinere i en setning

Sosialmedisinere er en bøyningsform av sosialmedisin, nedenfor finner du eksempelsetninger for sosialmedisinere.


  1. Internasjonalt er Rudolf Virchow, Salvador Allende, Paul Farmer og Jim Yong Kim kjente sosialmedisinere.


  2. I Norge er bla Per Fugelli og Berthold Grünfeld kjente sosialmedisinere; begge var professorer i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, der Seksjon for sosialmedisin driver forskning og undervisning innen dette faget.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ sosialliberalisme sosialminister ››

Generell informasjon om "sosialmedisin" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet sosialmedisin som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "sosialmedisin" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "sosialmedisin".