Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for sørover

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet sørover, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke sørover i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "sørover".

Sørover i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet sørover i en setning.


 1. Derfra rykket de hurtig sørover.


 2. Straks dro Aleksander sørover igjen.


 3. Så dro han hastig sørover etter hæren.


 4. Göring reiste sørover til Berchtesgaden.


 5. Elva Omo renner sørover mot Turkanasjøen.


 6. Omkring 45 000 ble tvangsevakuert sørover.


 7. Mange jøder flyttet også sørover til Ukraina.


 8. Vest for Finnkjerka går Laksefjorden sørover.


 9. Han fortsatte deretter sørover tilPeloponnes.


 10. Den går som blindvei sørover fra Myrbakkveien.


 11. Dalen har også veiforbindelse sørover til Majavatn.


 12. Kommunal vei fortsetter sørover langs hele fjorden.


 13. Gruppen vendte sørover for å følge Hastingssnarveien.


 14. De håløygske stormenn har gradvis flyttet seg sørover.


 15. De startet på hjemveien sørover på Keiserkanalen den 8.


 16. KG General Seyffardt gikk sørover, mens KG de Ruyter ble i området nord for Oder.


 17. Snart trengte de hele veien sørover til hovedstaden Hang, som kapitulerte i 1276.


 18. Han gikk sørover og så vestover og erobret, men uten å ødelegge, byene i sin vei.


 19. De fortsatte videre sørover langs kysten av Victoria Land og oppdaget flere øyer.


 20. Tilsvarende boplasser finnes på svensk side, sørover Västkusten ned mot Göteborg.


 21. Til tross for krigsutbruddet i 1939, gikk de fleste hvalfangstekspedisjonene sørover også dette året.


 22. De slapp unna angrepet uskadde, men dårlig vær drev Eleonores skip langt sørover mot Barbareskkysten.


 23. Da hadde hoffet flyktet sjøveien sørover til Guangdong, men uten å få med seg keiser Gong på flukten.


 24. I forståelse med kong Harald dro Grjotgards sønn Håkon sørover og falt i et slag mot Atle jarl i Sogn.


 25. I stedet for å vende direkte hjem, seilte Southern Cross sørover og avla flere øyer i Rosshavet besøk.


 26. Den vestlige populasjonen finnes fra Labrador i Canada sørover til Cape Lookout i Nord-Carolina i USA.


 27. To dager senere, etter at Nimrod hadde snudd sørover igjen, ble imidlertid gruppen oppdaget fra skipet.


 28. Det går en privat vei over en gammel hengebro til østsiden av Begna, med gangvei sørover til Sandviken.


 29. Fjorden starter i nord ved Sauøya og strekker seg 4,5 kilometer sørover til Straumen i enden av fjorden.


 30. Norske fugler overvintrer i hovedsak langs kysten av Nordsjøen, fra Storbritannia og Danmark og sørover.


 31. Ved år 306 var angrepene mer enhetlige og bedre organisert, og passerte Hadrians mur og trengte sørover.


 32. Med base øst i Skottland, nord for elven Forth, tok kongedømmet Alba kontroll over landområdene sørover.


 33. Da åpnet det seg imidlertid råker i isen og fartøyet var i stand til å fortsette sørover med stødig fart.


 34. Normalt vandrer den i øst–vestretning, men i år med liten lemenbestand kan den også trekke sørover.


 35. Dermed ble ferskt selkjøtt tatt med på reisen sørover i tilfelle vi finner oss selv angrepet av skjørbuk.


 36. De gjennomførte undersøkelser i McMurdo Dry Valleys og ved Taylorbreen, før de forflyttet seg sørover til Koettlitzbreen.


 37. Distriktet er også startpunkt for Kinas riksvei 205, som fører gjennom det østlige Kina sørover til Shenzhen i Guangdong.


 38. Området strekker sørover omtrent tre kilometer fra Sydney Cove, området hvor de første europeiske nybyggerne bosatte seg.


 39. Resultatet ble at flyktninger strømmet ut sørover, og tsjetsjenske forsyninger og forsterkninger kom inn i byen samme vei.


 40. Traseen går fra Bergen sentrum nordover om Nyborg i Åsane og snur der sørover mot Indre Arna hvor den går langs Arnavågen.


 41. Da Johan hørte om hva hans nevø var i ferd med å gjøre marsjerte han sørover, angrep Arthurs styrker og tok ham til fange.


 42. Fra Stenslivegen går Sveumsvegen nordover mot Hunndalen og Postmannsfaret (eller Værheimsbakken) går sørover mot Dalborgen.


 43. En del pendler sørover, til Moss eller andre steder i Østfold, men flertallet av pendlerne har sine arbeidsplasser nordover.


 44. Sultan Ahmed Sanjar ble drept i 1156, og da seldsjukk-staten falt i kaos, ekspanderte khoresmidene sitt territorium sørover.


 45. De beveget seg sørover slik at de kolliderte med britiske interesser i India, men inngikk en avtale med britene om grensene.


 46. Fisk, blant annet makrell, var viktig i kostholdet til lenapeene, stammen som befolket nåværende New York City og områdene sørover da europeerne kom tidlig på 1600-tallet.


 47. Parallelt med dette ble E6 bygget ut sørover mellom Vinterbro og grensen til daværende Østfold fylke, og E6 fikk motorveistandard til nye Gardermoen flyplass i 1990-årene.


 48. I de påfølgende år gjorde han et stort registreringsarbeid, og påviste tilsvarende boplasser på Nordvestlandet, videre sørover langs vestlandskysten og i Oslofjord-området.


 49. Mukhtar reiste i 1895 med Al-Mahdi Senoussi sørover til Kufra, og ved en annen anledning enda lenger sør til Karo i Tsjad, der han ble utnevnt til sheik av Zawiyat Ayn Kalk.


 50. Som svar på denne hettittiske maktinnflytelsen og ekspansjonen sørover, forberedte den egyptiske farao Ramses II for et aggressivt militært svar og erobret kyststaten Amurru.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ sørossetiske sørpe ››

Generell informasjon om "sørover" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet sørover som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "sørover" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "sørover".