Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for slottsherren

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet slottsherren, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke slottsherren i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "slottsherren". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av slottsherren kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: slottsherrens. Hvis du klikker på bøyningen av slottsherren som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Slottsherren i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet slottsherren i en setning.


  1. I tårnet kan det tidligere ha vært et privat kapell for slottsherren i etasjen over grunnplanet.


  2. Hestehandleren Michael Kohlhaas blir lurt av slottsherren Wenzel von Tronka til å betale en oppdiktet tollavgift på to hester for en flokk hester som han skal føre fram til markedet i Dresden.

Slottsherrens i en setning

Slottsherrens er en bøyningsform av slottsherren, nedenfor finner du eksempelsetninger for slottsherrens.


  1. Ved siden av å huse slottsherrens familie, lå også fengselet her.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ slottsanlegg slottskirke ››

Generell informasjon om "slottsherren" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet slottsherren som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "slottsherren" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "slottsherren".