Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for slavebefolkningen

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet slavebefolkningen, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke slavebefolkningen i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "slavebefolkningen".

Slavebefolkningen i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet slavebefolkningen i en setning.


  1. Likevel var den store slavebefolkningen som var i Roma ukjent for grekerne.


  2. Ser man på slavebefolkningen i sørstatene i USA, ser man at slavebefolkningen formerte seg.


  3. Det er sikkert at Athen hadde den største slavebefolkningen, på rundt 80 000 i det 5.- og 6.


  4. På den andre siden, finner man ikke i Hellas den samme enorme slavebefolkningen som man finner i den romerske latifundio.


  5. Deres jobb var å ferdes på landsbygda og drepe heloter om natten, for å skape frykt i slavebefolkningen og forhindre opprør.


  6. Hvis dette anslaget stemmer, kan en tenke seg at kontroll over slavebefolkningen krevde store militære ressurser fra den frie befolkningen.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Slaveri_i_antikkens_Hellas, https://no.wikipedia.org/wiki/Sparta, https://no.wikipedia.org/wiki/Viking

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ slaveauksjon slaveboliger ››

Generell informasjon om "slavebefolkningen" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet slavebefolkningen som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "slavebefolkningen" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "slavebefolkningen".