Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for skriptspråk

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet skriptspråk, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke skriptspråk i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "skriptspråk". I tillegg viser vi også hvordan ulike bøyninger av skriptspråk kan brukes, bøyningene som vi også har eksempelsetninger på er: skriptspråkene og skriptspråket. Hvis du klikker på bøyningen av skriptspråk som du er interessert i, kommer du til listen over eksempelsetninger for den aktuelle formen.

Skriptspråk i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet skriptspråk i en setning.


  1. Et skript er en fil som inneholder kommandoer i et skriptspråk.


  2. De ulike dialektene av skallskript betraktes som ulike skriptspråk.


  3. Kontrollkortene kan sees på som en forgjenger til dagens skriptspråk og kommandotolker.


  4. Skriptprogrammeringsspråk, som oftest kalt skriptspråk, er en type programmeringsspråk som tolkes og utføres av separate programmer.


  5. LAMP er et akronym, og består av Linuxkjernen, en webserver (Apache), et databasehåndteringssystem (MariaDB og MySQL) og et skriptspråk (Perl, PHP, og/eller Python).

Skriptspråkene i en setning

Skriptspråkene er en bøyningsform av skriptspråk, nedenfor finner du eksempelsetninger for skriptspråkene.


  1. De første typiske skriptspråkene ble ofte kalt jobbkontrollspråk.


  2. De fleste moderne implementasjoner av de mest brukte skriptspråkene er i dag gjort ved hjelp av en virtuell maskin, det vil si en maskinuavhengig lavnivårepresentasjon, ofte kalt bytekode.

Skriptspråket i en setning

Skriptspråket er en bøyningsform av skriptspråk, nedenfor finner du eksempelsetninger for skriptspråket.


  1. Nytt var også skriptspråket SystemTap 1.0 med Eclipse-integrasjon, NetBeans 6.7, PHP 5.3 og Rakudo Perl 6.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ skriptoriet skritt ››

Generell informasjon om "skriptspråk" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet skriptspråk som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "skriptspråk" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "skriptspråk".