Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for skolesekken

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet skolesekken, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke skolesekken i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "skolesekken".

Skolesekken i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet skolesekken i en setning.


  1. Videre er Den kulturelle skolesekken et viktig arbeidsområde.


  2. Hun var ansatt som seniorrådgiver i Den kulturelle skolesekken.


  3. I 1974 til 1984 drev EO programmet Edmonton Opera on Tour, som kan sammenlignes med Den kulturelle skolesekken, det hadde mer enn 200 opptredener per år på skoler i provinsen.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ skoles skolesentraliseringen ››

Generell informasjon om "skolesekken" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet skolesekken som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "skolesekken" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "skolesekken".