Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for skogsområder

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet skogsområder, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke skogsområder i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "skogsområder".

Skogsområder i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet skogsområder i en setning.


 1. I Kabylia finnes også sammenhengende skogsområder.


 2. Store skogsområder og myrer i Europa ble ryddet og kultivert.


 3. I det nordlige og sentrale Portugal er det store skogsområder.


 4. Byen ligger i fjellkjeden Cserhát, omgitt av store skogsområder.


 5. Bare 20 % av tropiske områder har sammenhengende skogsområder større enn 500 km.


 6. Disse billene lever i tempererte og kjølige skogsområder på den nordlige halvkulen.


 7. I 1944 starter oppbyggingen av regulære partisanbaser inne i øde fjell og skogsområder.


 8. Økt dødelighet for trær og reduserte skogsområder er forventet å skje i mange regioner frem mot 2100.


 9. Landskapet kalles ofte Sveriges hage, og har vakre skogsområder, landsbyer og en mye besøkt skjærgård.


 10. Økt dødelighet for trær og reduserte skogsområder er forventet å skje i mange regioner i løpet av det 21.


 11. Trærne vokser i skogsområder, men langvarig kultivering gjør det vanskelig å fastslå treets opprinnelige økologi.


 12. Rødgaupa er et tilpasningsdyktig rovdyr som holder til både i skogsområder, halvørkener, sumper og i utkanten av byer.


 13. I 2019 var omtrent 20 % av alle skogsområder i verden nært (under 100 m) til en skogkant, mens 70 % var 1 km fra skogkanten.


 14. Massakrene i Litauen var i hovedsak mer metodiske og i skjul for offentligheten ved at jødene ble dumpet i massegraver i skogsområder.


 15. Ørkenområdene har sparsom tornevegetasjon, og det tidligere fruktbare landet har i dag bare 5 km² skogsområder igjen, med sypress, eik og akasie.


 16. Den danner store flokker på over 100 individer av begge kjønn, men er generelt en lite iøynefallende, stille frukteter som trives i skogsområder.


 17. Den foretrekker skogsområder, både løv- og barskog, men til forskjell fra de øvrige artene i gaupeslekta er den ikke totalt avhengig av dype skoger.


 18. De opprinnelige skogene er hovedsakelig ryddet bort i de fleste områdene, og et program for å gjenetablere skogsområder er igangsatt gjennom EUs habitatsdirektiv.


 19. Parken inneholder også noen store plantede skogsområder med bartrær slik som Gwydir Forest nær Betws-y-Coed, noen av disse blir overlatt til naturlig foryngelse etter hogst.


 20. De vestlige delene av Russland dominerer både befolkningsmessig og økonomisk, mens områdene øst for Uralfjellene er langt tynnere befolket og preget av stepper og skogsområder.


 21. Imidlertid er det flere faktorer, fra restaurering av skogsområder til omdanning til monokulturer, som bidrar til veksten, men virkningen for biodiversitet og betydning for mennesker er forskjellig.


Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Alger, https://no.wikipedia.org/wiki/Høymiddelalderen, https://no.wikipedia.org/wiki/Portugal, https://no.wikipedia.org/wiki/Salgótarján, https://no.wikipedia.org/wiki/Menneskelig_innvirkning_på_naturmiljøet, https://no.wikipedia.org/wiki/Chalcophora, https://no.wikipedia.org/wiki/Milorg, https://no.wikipedia.org/wiki/Den_sjette_masseutryddelse, https://no.wikipedia.org/wiki/Blekinge, https://no.wikipedia.org/wiki/Konsekvenser_av_global_oppvarming, https://no.wikipedia.org/wiki/Tåresypress, https://no.wikipedia.org/wiki/Rødgaupe, https://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust_i_Litauen, https://no.wikipedia.org/wiki/Jordan, https://no.wikipedia.org/wiki/Celebesmakak, https://no.wikipedia.org/wiki/Irlands_geografi, https://no.wikipedia.org/wiki/Snowdonia, https://no.wikipedia.org/wiki/Russland, https://no.wikipedia.org/wiki/Global_Assessment_Report_on_Biodiversity_and_Ecosystem_Services

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ skogsområdene skogsområdet ››

Generell informasjon om "skogsområder" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet skogsområder som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "skogsområder" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "skogsområder".