Eksempelsetninger.com

Eksempelsetninger for skinn

Her kan du finne et stort utvalg av eksempelsetninger for ordet skinn, eller med andre ord setninger som kan hjelpe deg å lære å bruke skinn i en setning. Å lære å bruke et ord i setninger kan være veldig nyttig, for eksempel når det gjelder å lære å bruke ordet i en setning, i hvilken kontekst ordet kan brukes så vel som å lære den sanne betydningen av ordet "skinn".

Skinn i en setning

Her nedenfor finner du flere setninger som illustrerer hvordan du bruker ordet skinn i en setning.


 1. Noen eksempler på syntetiske skinn er:.


 2. Spåtromma ble oppbevart i en sekk av semsket skinn.


 3. Vin reservert for lokal bruk ble oppbevart i skinn.


 4. Veggene var kledd med gress, kanskje også med skinn.


 5. Han var suveren av Ordenen det gylne skinn 1922–2000.


 6. Til gyldenlær brukes skinn som er vegetabilsk garvet.


 7. Vinterboligen deres var hus av torv og telttak av skinn.


 8. En timber tilsvarte 1/5 sekk eller 2 snes (altså 40) skinn.


 9. De utviklet også kajakker av skinn, til hval- og seljakten.


 10. Omkring 1600 gikk klær av skinn og pels ut av bruk i Europa.


 11. I dag finnes det flere store produsenter av syntetiske skinn.


 12. Denne ble den første ikke-katolske ridder av Det gylne skinn.


 13. Alt som er av skinn, tre og bein er som regel råtnet og borte.


 14. I 1888/89 rapporterte en skute om kun 39 skinn, to år senere 41.


 15. Han naglet deretter Marsyas’ lodne skinn til et furutre i nærheten.


 16. Byen nevnes i sagnet om Jason og det gylne skinn, byen het da Polai.


 17. Handel med skinn og hvalrosstenner var også en viktig inntektskilde.


 18. Se artikkelen Det gylne skinn for andre og mer spekulative tolkninger.


 19. Unionskongen Christian II ble ridder av Ordenen det gylne skinn i 1519.


 20. Hun spiser ikke animalske produkter eller bærer pels, fjær, eller skinn.


 21. Alterringen er hesteskoformet, og har en bred knelepute trukket i skinn.


 22. Tørrfisk, råfisk og skinn ble bytta i mel, gryn og tauverk fra Kvitsjøen.


 23. Eksportartiklene var hovedsakelig pels, skinn, voks, honning, lin og tjære.


 24. Syntetiske skinn kommer i et utall varianter, tilpasset forskjellige formål.


 25. I Athen og i Odysseen (XXIV, 231) betyr det også en hatt av skinn eller lær.


 26. Også Frederik VI av Danmark-Norge var ridder av Det gylne skinn (utnevnt 1818).


 27. William Smith deltok også i seljakten dette året, og returnerte med 60 000 skinn.


 28. Ordenen det gylne skinn har eksempelvis kun hatt 20 ridderutnevnelser siden 1977.


 29. Alun ble brukt til farging av tekstiler, til hvitgarving av skinn og som medisin.


 30. Ofte etablerer disse nettsider som skal gi virksomheten et skinn av troverdighet.


 31. Lars Olsen mente at det ikke var avgjørende om det var skinn fra hann- eller hunndyr.


 32. Loslue er av samme modell som usjanka, men har ofte lær eller skinn uten pels utvendig.


 33. Det ble handlet i lokale varer som skinn og pels, og det ble fløtet tømmer på innsjøene.


 34. Tigerjakt var før vanlig med lovlig handel med utstoppede dyr, skinn og andre produkter.


 35. Oversiden er mørkbrun med et blåaktig skinn og et par små, hvite flekker ved bakhjørnet.


 36. Disse dekket gangvegene og kunne bli dekket med fuktige skinn for å beskytte dem mot ild.


 37. Hodet er for øvrig furet med løst, tykt, og rynket skinn rundt halsen og på sidene av hodet.


 38. Ei bok der bare ryggen og hjørnene er overtrukket med skinn eller sjirting, kalles halvbind.


 39. Frukt og nøtter, tepper, huder og skinn og halvedelstener er de viktigste eksportproduktene.


 40. Syntetiske skinn er i dag førstevalget for trommeslagere som spiller trommesett, og for korps.


 41. Pappkartongen har tradisjonelt blitt overtrukket med skinn, kunststoff eller tekstil (sjirting).


 42. Pelsluer kan sys av skinn, lær eller tekstil med pelsverk utvendig eller innvendig (fôr av pels).


 43. Ordensherre for den habsburgske gren av Det gylne skinn er siden 2000 Karl von Habsburg-Lothringen.


 44. Denne handelen hadde dreid seg om salg av luksusvarer som pels- og skinn, hvalbein, olje og lignende.


 45. Av funnene ser vi at noen har sittet ved et ildsted (bål) og arbeidet med stein, tre, bein eller skinn.


 46. Tradisjonelt har slutten på fangstkulturen blitt knyttet til synkende etterspørsel etter skinn og pels.


 47. Befolkningen i området rundt Aïr lever et nomadeliv, basert på kameler og geiter som gir melk, kjøtt og skinn.


 48. Hjerterøtter fra drage blir brukt i tryllestaver, og blod, skinn, lever og horn har sterke magiske egenskaper.


 49. Ørkendyr har ofte skinn som ikke avgir særlig mye vann, men kan ikke unngå å miste vann via åndedretsorganenen.


 50. Samen Lars Olsen fra Vefsn fortalte at det ble brukt skinn fra halsen av en reinkalv, fordi det var passe tykt.

Forrige og neste ord i databasen

‹‹ skinker skinnbeinet ››

Generell informasjon om "skinn" eksempelsetninger

Eksempelsetningene for ordet skinn som vi presenterer på dette nettstedet, stammer fra forskjellige offisielle kilder. For eksempel er en av våre kilder artikler på Wikipedia som er klassifisert som minst gode artikler. Men vi bruker også nyhetsartikler, bøker og andre generiske tekster for å samle eksempler på hvordan ordet "skinn" kan brukes i en setning. Til høyre for hver setning finner du en lenke ut pil som sender deg til kilden til setningen, hvor du får tilgang til hele teksten og konteksten for den presenterte eksempelsinnen. Dette kan være nyttig fordi noen ord noen ganger kan være vanskelig å forstå med bare en setning for kontekst, mens hele artikkelen eller teksten kan hjelpe deg med å få innsikt i hvordan du bruker ordet "skinn".